Czym jest kształcenie jednoroczne?

Kształcenie jednoroczne to grupa kierunków, która daje możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych już w 10 miesięcy.

Programy nauczania skonstruowane są tak, aby zapewnić kandydatom najbardziej aktualną i potrzebną na rynku pracy wiedzę. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców na co dzień praktykujących w swoich dziedzinach, ponadto zjazdy organizowane są w weekendy, co stanowi dodatkowy atut dla osób aktywnych zawodowo, które chcą zmienić profesję lub rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 

Ukończenie nauki skutkuje uzyskaniem wartościowego dokumentu: Zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.