Menu

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

Wypalenie zawodowe to problem obejmujący swoim zasięgiem najczęściej ludzi wyjątkowo zaangażowanych w swoją pracę.  Syndrom wypalenia zawodowego następuje gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się realizować zawodowo, czuje się przepracowany i zmęczony. W takich sytuacjach następuje stres. Głównym celem szkolenia jest nauka kontrolowania własnych emocji, dodatkowo zwiększenie motywacji zawodowej.

  • Tryb nauczania:

    stacjonarny
    wieczorowy
    zaoczny

  • UZYSKANY DOKUMENT:

    zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement