Menu

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

W każdej firmie niezbędne jest upraszczanie procesów organizacji i zarządzania informacjami. Dzięki wykorzystaniu systemów ERP/CRM, nauczysz się tworzyć relacje pomiędzy rekordami, poznasz zasady zarządzania zapasami, planowania produkcji, śledzenia dostaw, zaopatrzenia, sprzedaży, księgowości, finansów i HR. Wzrost sprzedaży aplikacji analitycznego CRM powoduje w tym sektorze tworzenie nowych miejsc pracy.
 

  • Tryb nauczania:

    stacjonarny
    wieczorowy
    zaoczny

  • UZYSKANY DOKUMENT:

    zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement