Menu

Opis kierunku

Lubisz pracować z dziećmi i wspólnie z nimi odkrywać świat? Nasi absolwenci twierdzą, że w pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat codziennie uczą się czegoś nowego! Ty też możesz dołączyć do grona nauczycieli i wychowawców, którzy kształtując młode umysły, poszerzają swoje horyzonty. Wybierz kierunek Edukacja wczesnoszkolna, który wszechstronnie przygotuje Cię do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

 • CZAS TRWANIA:

  500 (350 godzin zajeć dydaktycznych, 150 godzin praktyk) godzin

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • EGZAMIN:

  egzamin końcowy

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Oddziały i punkty przedszkolne

 • Przedszkola

 • Szkoły podstawowe (klasy I-III)

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Diagnozowanie, monitorowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych dzieci i uczniów w klasach i-iii

 • Metodyka wychowania w przedszkolu i klasach i-iii

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Psychopedagogiczne podstawy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej