Czym są kursy w szkołach Żak?

Jest to forma nauki pozaszkolnej, która umożliwi Ci uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wiedzy ogólnej. Kursy w szkołach Żak realizowane są w oparciu o programy autorskie dopasowane do potrzeb rynku pracy i nowości technicznych. Są też zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, a nasze Ośrodki Szkoleniowe posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Czego mogę się nauczyć?

Nieważne czy chcesz poszerzyć swoją wiedzę, podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy, czy dowiedzieć się więcej o swoim hobby – w naszej ofercie znajdziesz kursy kosmetyczne, socjalno-opiekuńcze, artystyczne, biznesowe, gastronomiczne, komputerowe, językowe, przygotowujące do matury i wiele, wiele innych.

Listę dostępnych kursów znajdziesz tutaj.

Jakie uzyskam uprawnienia?

Otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat CNiB „Żak”. Na życzenie otrzymasz suplement.