• Start  »  
  • Aktualności  »  
  • Kierunki biurowe na wyciągnięcie ręki. Sprawdź ofertę.

Kierunki biurowe na wyciągnięcie ręki. Sprawdź ofertę.

25.1.2019

Z podjęciem decyzji dotyczącej wyboru zawodu zmagają się nie tylko młodzi ludzie, którzy właśnie ukończyli szkołę średnią, ale także wszyscy, którym obecnie wykonywana profesja przestała przynosić satysfakcję lub stabilność finansową. Na zmianę pracy nigdy nie jest za późno, jednak chcąc polepszyć swoją sytuację zawodową, warto podnosić swoje kwalifikacje. Dzięki szkołom Żak, możesz zdobywać wiedzę zarówno na płatnych, jak i na bezpłatnych kierunkach, prowadzonych w trybie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym. W tym artykule przedstawimy popularne kierunki, po których można wykonywać pracę biurową zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Praca biurowa – ogólna charakterystyka

Praca przy komputerze, przygotowywanie raportów, zestawień i prezentacji, wykonywanie kalkulacji, wizyty w urzędach, przyjmowanie interesantów, a także załatwianie wielu spraw telefonicznie – to tylko kilka przykładowych obowiązków pracowników biurowych. W zależności od branży, zajmowanego stanowiska, a także miejsca pracy, można się spodziewać przewagi obowiązków opierających się na współpracy w grupie lub tych wymagających pracy indywidualnej. Podobnie jest z rodzajem zadań, jakie należy wykonywać w biurach. Przygotowanie analiz, księgowanie faktur, a także dokonywanie różnorodnych obliczeń i pomiarów, będą obowiązkami odpowiednimi dla osób, które mają umysły ścisłe. Mogą więc oni pomyśleć o takich kierunkach jak np.  technik rachunkowości, technik informatyk lub technik usług pocztowych i finansowych. Ci, z kolei, którzy niekoniecznie odnaleźliby się w tego typu zadaniach, a chcieliby wykonywać pracę biurową, mogą pomyśleć o zawodach, które wymagają wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i miękkich, a także świetnej organizacji i zarządzania czasem. Będą to np. takie stanowiska jak rejestratorka medyczna, technik archiwista. Warto dodać, że po ukończeniu odpowiedniego kierunku w naszej placówce, masz szansę wykonywać pracę biurową, bez konieczności kończenia studiów. Wiele osób, ze względu na brak wystarczającej ilości czasu lub środków finansowych, nie może sobie pozwolić na studia dzienne lub zaoczne, dlatego nauka w naszej szkole będzie dla nich szansą na zdobycie wiedzy (zwłaszcza tej praktycznej), a co za tym idzie, możliwością znalezienia lepszego zatrudnienia. Poniżej przedstawimy dwa popularne kierunki, dające wiele możliwości zawodowych.

Technik administracji – czym się zajmuje

Osoby, które decydują się na wybór tego kierunku w szkole Żak, mają możliwość uczęszczania zarówno na przedmioty praktyczne, jak i czysto teoretyczne. Pierwsze z wymienionych, przygotowują uczniów, jak prowadzić dokumentację biurową, jak wygląda organizacja pracy biura, a także, w jaki sposób należy redagować i archiwizować dokumenty. Przedmioty teoretyczne, których znajomość jest konieczna do wykonywania poszczególnych obowiązków wynikających z pracy w administracji, to m.in. podstawy statystyki, a także przedmioty typowo prawnicze, takie jak np. podstawy prawa cywilnego, źródła prawa administracyjnego, wstęp do postępowania w administracji, czy też podstawy finansów publicznych. Kierunek trwa 2 lata i kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, jednak podejście do niego nie jest obowiązkowe. Technicy administracji mają różnorodne perspektywy ścieżki zawodowej i mogą pracować m.in. w:

  • jednostkach administracji rządowej (urzędy, inspekcje, izby, straże itp.),
  • jednostkach administracji samorządowej (urzędy gminy i miasta, starostwa, urzędy marszałkowskie),
  • biurach consultingowych,
  • biurach firm usługowych.

Technik BHP zawsze potrzebny

Zasady bezpieczeństwa i higieny muszą być przestrzegane w każdym zakładzie pracy, niezależnie od profilu jego działalności. Państwowa Inspekcja Pracy może w każdej chwili dokonać kontroli pod kątem przestrzegania wyżej wymienionych przepisów, a w przypadku ich naruszenia – może wyznaczyć kary finansowe oraz wyciągnąć konsekwencje prawne. Każda firma ma więc obowiązek przeprowadzać regularne szkolenia z zakresu BHP, uświadamiające pracownikom jakie szkodliwe czynniki występują w danym środowisku pracy, a także jak uniknąć ich negatywnych skutków. W trakcie nauki na kierunku technik BHP, można zdobyć wiedzę głównie z zakresu przedmiotów typowo technicznych (maszyny i urządzenia techniczne, obiekty techniczne i podstawy techniki), a także przedmiotów wyjaśniających zagadnienia wypadków i niebezpieczeństwa w miejscu pracy (np. badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, ocena ryzyka zawodowego, pierwsza pomoc i ochrona środowiska). Podczas 1,5 rocznego kształcenia, słuchacze zapoznają się także z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy, podstaw przedsiębiorczości, a także mają możliwość uczęszczania na zajęcia z języka obcego w branży BHP, dzięki czemu po ukończeniu kształcenia, będą mogli ubiegać się o pracę m.in. w zagranicznych korporacjach, gdzie znajomość języka obcego jest wymagana. Technik BHP może szukać zatrudnienia również w firmach zajmujących się doradztwem w zakresie BHP, a także świadczących usługi consultingowe. Poza wiedzą i nabytymi umiejętnościami, w zawodzie tym ważną rolę odgrywają indywidualne predyspozycje, wśród których wymienia się komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, a także umiejętność wygłaszania prezentacji.

Dlaczego szkoły Żak

Ponad 20-letnie doświadczenie, placówki w ponad 80 miastach w Polsce i ponad pół miliona słuchaczy, którzy zaufali naszym usługom – liczby mówią same za siebie i świadczą o tym, że wraz ze wzrostem zainteresowania ze strony klientów, rośnie liczba naszych szkół. Ponad 30 atrakcyjnych kierunków (płatnych i bezpłatnych), wpisujących się w aktualne zapotrzebowanie rynku pracy oraz prowadzonych przez doświadczoną kadrę to powody, dla których warto wybrać naszą szkołę. Minimum formalności oraz brak egzaminów wstępnych (a nawet konieczności posiadania matury) sprawiają, procedura rekrutacji jest uproszczona, a wytyczną, która decyduje o przyjęciu kandydata, jest kolejność zgłoszeń. Jeżeli jesteś zainteresowany nauką na którymś z powyższych kierunków, zajrzyj na: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-administracji lub 

https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy--technik-bhp- i zapoznaj się z ofertą edukacyjną.