Opiekunka środowiskowa

Kto sprawdzi się w tym zawodzie i jakie są perspektywy pracy?

5.11.2019

Praca w roli opiekunki środowiskowej, to wymagające zajęcie. Najważniejsze jest powołanie do wykonywania tego zawodu oraz posiadanie silnej psychiki oraz cech takich jak empatia, cierpliwość, umiejętność słuchania czy asertywność. W zamian jednak opiekunka środowiskowa otrzymuje wiele możliwości pracy, a także rozwoju zawodowego.

Cały czas rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy na pracowników szeroko pojętej pomocy społecznej. Dotyczy to nie tylko naszego kraju, ale i całej Unii Europejskiej. Społeczeństwo starzeje się, w związku z czym coraz większy odsetek stanowią osoby starsze, a więc także chore i niepełnosprawne. To zapotrzebowanie na opiekunki będzie z czasem jeszcze większe. Zatem warto kształcić się w pracy socjalnej, by zdobyć zawód z dobrymi perspektywami pracy i taki, który jest potrzebny. Wiele opiekunek wybiera pracę za granicą, np. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, gdzie bardzo brakuje osób wykonujących ten zawód. Oczywiście główną motywacją w tym przypadku są atrakcyjne zarobki – dużo wyższe niż w kraju i pełne ubezpieczenie. Ale także w Polsce coraz więcej osób prywatnych korzysta z pomocy opiekunek, gdyż sami nie są w stanie opiekować się swoimi starszymi i schorowanymi bliskimi.

Zawód opiekunka środowiskowa – predyspozycje

Praca socjalna, w tym opiekunki,  jest wymagająca, a dodatkowo często bywa niedoceniana przez innych, dlatego bardzo ważne jest w pełni świadome wybranie tej drogi zawodowej. Należy znać wady i zalety tej profesji i być gotowym na ich zaakceptowanie.

Nie każdy sprawdzi się w roli opiekunki środowiskowej. To ciężka, ale dająca satysfakcję praca, do której wykonywania trzeba mieć pewne predyspozycje, gdyż bez nich trudno wykonywać ten zawód. Cechy, które powinna mieć opiekunka to przede wszystkim: empatia, cierpliwość, komunikatywność i otwartość na innych ludzi, asertywność oraz upór w działaniu. Ich posiadanie pozwala na wykonywanie tego zawodu w najlepszy możliwy sposób.

Najważniejsze w tym zawodzie są powołanie, duża doza empatii oraz cierpliwość. Bez tych cech nie można wykonywać tej pracy. Opiekunka powinna zwyczajnie lubić ludzi i chcieć im pomagać. Przydatna jest też umiejętność dostosowania się do nowych okoliczności i gotowość na zmiany.

Niezwykle istotna jest także umiejętność słuchania – trzeba nastawić się na dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań swoich podopiecznych, aby poprawić ich komfort i samopoczucie.

Potrzebny jest również upór w działaniu, gdyż wielokrotnie przychodzą chwile zwątpienia i trudne momenty. Konsekwencja w działaniu i świadomość czynienia dobra pomagają trwać w zawodzie i nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Poza tym trzeba być asertywnym i silnym psychicznie, a jednocześnie wrażliwym na cierpienie. Ludziom w potrzebie przyda się bowiem ktoś, kto jest zdecydowany, niesie pomoc i okazuje wsparcie.

Jak zostać opiekunką środowiskową?

By zostać opiekunką, należy ukończyć roczną szkołę policealną. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym tak, by słuchacze mogli łączyć naukę z pracą. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego organizowanego w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną uzyskuje się świadectwo MEN oraz tytuł opiekunki środowiskowej. Uzyskana po kursie kwalifikacja to świadczenie usług opiekuńczych (MS.05).

Więcej na temat kierunku opiekunka środowiskowa można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/opiekunka-srodowiskowa.

Co obejmuje program kształcenia?

Program kształcenia na kierunku opiekunka środowiskowa obejmuje następujące zagadnienia: aktywizacja osoby podopiecznej, język migowy, język obcy w pomocy społecznej, organizacja opieki środowiskowej, podstawy przedsiębiorczości, podstawy psychologii, trening umiejętności społecznych, wybrane zagadnienia socjologii, profilaktyka chorób w opiece środowiskowej, opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym (BHP), czynności pielęgnacyjno-higieniczne, czynności diagnostyczno-usprawniające i udzielanie pierwszej pomocy.

Nauka podstaw psychologii pozwala na rozpoznawanie procesów psychicznych i emocjonalnych, dzięki czemu można rozpoznawać i zaspokajać potrzeby podopiecznych. Zajęcia z podstaw socjologii pozwalają na stosowanie metod integracji jednostki ze środowiskiem lokalnym. Słuchacze zgłębiają również tematy związane z szeroko pojętą profilaktyką chorób, opieką nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym oraz organizacją opieki środowiskowej. Uczą się języka migowego, gdyż ta umiejętność znacząco podnosi atrakcyjność na rynku pracy i umożliwia opiekę również nad osobami niesłyszącymi.

Na kursie dużo uwagi poświęca się aktywizacji podopiecznych, gdyż jest to bardzo istotny element pracy opiekunki. Zajęcia te mają charakter nie tylko teoretyczny, ale głównie praktyczny. Podczas nauki nacisk kładziony jest również na podstawy socjologii i psychologii. Słuchacze odbywają także trening umiejętności społecznych.

Nauka języka migowego jest także bardzo ważna i potrzebna z racji tego, że opiekunka może spotykać w swojej pracy osoby głuchonieme i wtedy z łatwością może się z nimi porozumieć – nie musi szukać tłumacza. Kurs obejmuje także naukę języka obcego z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa i wyrażeń związanych z pomocą społeczną. To na pewno przyda się podczas pracy w charakterze opiekunki za granicą.

Z kolei podstawy przedsiębiorczości przydadzą się, by móc pomagać podopiecznym w rozwoju i ich aktywizacji zawodowej.

Opiekunka środowiskowa – perspektywy pracy

Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę m.in. w: domach małego dziecka, domach pomocy społecznej, instytucjach i fundacjach opiekuńczych. Można także znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych, zajmując się ich bliskimi w domach. Poza tym wiele opiekunek wyjeżdża do pracy za granicę, zwłaszcza do Niemiec i wielkiej Brytanii, gdzie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze jest naprawdę duże. W tych krajach brakuje opiekunek, dlatego Polki chętnie podejmują tam pracę, również z uwagi na atrakcyjne zarobki – dużo wyższe niż w kraju.

Jeśli chodzi o rozwój zawodowy opiekunek środowiskowych, to mają wiele możliwości. Mogą zdobywać nowe kompetencje na kursach organizowanych przez różne organizacje społeczne czy kursach pokrewnych. Na przykład opiekunka może zostać pracownikiem pomocy społecznej czy też opiekunem medycznym. W tych zawodach doświadczenie w pracy jako opiekunka środowiskowa jest bardzo przydatne.

Czy warto zostać opiekunką środowiskową?

Ta praca ma swoje niewątpliwe zalety, ale również kwestie, o których warto pamiętać. Opiekunka codziennie spotyka się z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, dlatego w tym zawodzie potrzebna jest silna psychika oraz duża odporność na stres i ludzkie cierpienie. Dla jednych byłoby to wadą i takie osoby nie powinny podejmować się wykonywania tego zawodu. Dla tych z prawdziwym powołaniem możliwość pomocy cierpiącym jest z kolei wielką zaletą tej pracy i dodatkową motywacją.

Na pewno praca opiekunki środowiskowej nie jest łatwa, a często bywa ciężka, jednak może dawać naprawdę ogromną satysfakcję. Świadomość, że dzięki własnej pracy podopieczny czuje się lepiej, czy to fizycznie, czy psychicznie jest naprawdę budująca.

 

Na kierunek opiekunka środowiskowa możesz zapisać się on-line:

Zapisz się >>