• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Opiekunka środowiskowa – zawód dla osób z powołaniem!

Opiekunka środowiskowa – zawód dla osób z powołaniem!

18.10.2018

Społeczeństwa europejskie systematycznie się starzeją. W związku z tym, nie tylko w Polsce, ale też w krajach Europy Zachodniej, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowane opiekunki środowiskowe. To właśnie przedstawicielki tego zawodu są profesjonalnie przygotowane do opieki nad starszymi oraz niepełnosprawnymi osobami. Na czym polega praca opiekunki środowiskowej? Jak zdobyć kwalifikacje do wykonywania tego zawodu? Na jakie wynagrodzenie może liczyć osoba, która pracuje w tym zawodzie? Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Opiekunka środowiskowa, a opiekunka społeczna

Zarówno opiekunka środowiskowa, jak i opiekunka społeczna to zawody, których celem jest ułatwianie codziennej egzystencji oraz niesienie pomocy osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym. W przeciwieństwie do opiekunki społecznej, która część swoich obowiązków wykonuje stacjonarnie, a część poza biurem, opiekunka środowiskowa działa w pełni niestacjonarnie, na określonym terenie. Docierając do osób, które potrzebują pomocy lub wsparcia. Współpracuje z instytucjami opieki społecznej, a także organizacjami i fundacjami, które prowadzą działalność o podobnym charakterze. Opiekunka środowiskowa niesie pomoc nie tylko osobom starszym, ale też poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe, bezrobotnym, uzależnionym, bezdomnym czy żyjącym na skraju egzystencji. Wszystkim tym, którzy nie dostają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny.

Co należy do obowiązków opiekunki środowiskowej?

Podstawowe miejsce pracy opiekuna środowiskowego to dom podopiecznego lub różnego rodzaju instytucje opiekuńcze: domy pomocy społecznej, domy samotnych matek, środowiskowe domy samopomocy itp. Głównym zadaniem osoby wykonującej ten zawód jest pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych. To właśnie opiekunka środowiskowa doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego, a także – zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba – kontaktuje się z odpowiednimi instytucjami, w celu rozwiązania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych oraz prawnych podopiecznego. Do jej zadań należy również organizowanie środków finansowych, leków, środków czystości, a nawet transportu do szpitala. Przed podjęciem tego rodzaju działań, opiekunka jest zobligowana do przeprowadzenia rozpoznania oraz wywiadu z osobami, które są zainteresowane pomocą. Do zadań osoby wykonującej ten zawód, należy również prowadzenie szczegółowej dokumentacji wszystkich wykonywanych przez siebie czynności oraz podejmowanych działań na rzecz podopiecznego.

Jak zostać opiekunką środowiskową?

Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w zawodzie opiekunki środowiskowej, powinny ukończyć szkołę policealną na tym kierunku. Idealny wybór to Żak – nauka w tej placówce na kierunku opiekunka środowiskowa trwa rok i jest bezpłatna. Po zakończeniu edukacji, słuchacze otrzymują świadectwo MEN, które jest najlepszym dowodem nabytych kwalifikacji i umiejętności. Oprócz edukacji, nie bez znaczenia pozostają również cechy personalne przyszłego opiekuna środowiskowego. To zajęcie, które wiąże się z ogromnym zmęczeniem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Właśnie dlatego, osoba wykonująca tę profesję powinna być cierpliwa, odporna na stres, a także zaangażowana w niesienie pomocy innym. Jakie przykładowe przedmioty mogą pojawić się w programie nauczania na tym kierunku?

 • aktywizacja osoby podopiecznej,
 • język migowy,
 • język obcy w pomocy społecznej,
 • podstawy psychologii,
 • opieka i pielęgnacja człowieka,
 • organizacja opieki środowiskowej,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka,
 • trening umiejętności społecznych,
 • wybrane zagadnienia socjologii.

Odpowiednia edukacja przed podjęciem pracy w zawodzie opiekunki środowiskowej jest bardzo ważna. To właśnie szkoła policealna stwarza możliwość nabycia umiejętności, które będą niezbędne do wykonywania tej profesji.

Umiejętności opiekunki środowiskowej

Po zakończeniu edukacji, opiekun środowiskowy będzie doskonale przygotowany do rozpoczęcia pracy. Jakimi umiejętnościami będzie mógł się poszczycić?

 • rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów podopiecznego,
 • udzielenie pierwszej pomocy w nagłym wypadku,
 • organizowanie czasu wolnego podopiecznemu,
 • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych,
 • przeprowadzanie ćwiczeń rekreacyjnych dostosowanych do stanu zdrowia podopiecznego.

W zależności od wyboru placówki umożliwiającej kształcenie, po ukończeniu edukacji, słuchacze nabędą także umiejętności językowe – najczęściej z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego.

Opiekunka środowiskowa – gdzie znajdzie pracę?

Opiekun środowiskowy może szukać zatrudnienia w:

 • domach małego dziecka,
 • domach pomocy społecznej,
 • fundacjach,
 • instytucjach opiekuńczych,
 • oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej.

Jednak najczęściej miejscem pracy opiekunki środowiskowej jest mieszkanie lub dom osoby potrzebującej, a także różnego rodzaju instytucje i organizacje, które odwiedza, w poszukiwaniu środków oraz wsparcia dla podopiecznego.

Opiekun środowiskowy – na jakie wynagrodzenie może liczyć?

Zgodnie z danymi przedstawionymi w serwisie wynagrodzenia.pl, zarobki na stanowisku opiekunki środowiskowej wahają się od 2065 zł brutto do ponad 2555 zł brutto. Średnia kwota wynagrodzenia dla osób, które trudnią się tą profesją, to 2308 zł brutto. Inaczej jest w przypadku osób, które podejmują pracę za granicą. W Niemczech, opiekuni środowiskowi mogą liczyć na wynagrodzenie z przedziału 1000-1350 euro miesięcznie (dane zaczerpnięte z portalu pracuj.pl).

Opiekunka środowiskowa – profesja nie dla każdego

Według ekspertów, w 2040 roku, co trzeci mieszkaniec Europy będzie miał przeciętnie 65 lat – wszystko przez zwiększającą się długość życia oraz niż demograficzny, który dotyka coraz więcej krajów. Nic więc dziwnego, że brakuje wykwalifikowanych osób, które profesjonalnie zajęłyby się ludźmi starszymi, przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi. Osoba, która chciałby rozpocząć pracę w tym zawodzie, powinna być przede wszystkim empatyczna, dojrzała emocjonalnie i społecznie, a także wrażliwa na krzywdę innych. Opiekun środowiskowy musi czerpać przyjemność z pomocy innym. Tylko wtedy uda mu się sprawić, że życie podopiecznych, którymi się zajmuje, będzie łatwiejsze i szczęśliwsze.

 

Chcesz uczyć się na kierunku Opiekunka środowiskowa?

Zarezerwuj sobie miejsce wypełniając formularz on-line! 

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.