• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Ostatni nabór na wybrane bezpłatne kierunki szkoły policealnej

Ostatni nabór na wybrane bezpłatne kierunki szkoły policealnej

21.2.2019

Jeśli masz co najmniej 18 lat i posiadasz świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie musisz mieć matury), skorzystaj z ostatniej szansy zdobycia zawodu bezpłatnie w szkole policealnej Żak. 

1 września 2019 r. w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Wprowadza ono istotne zmiany w prawie oświatowym, na którym opiera się edukacja w szkołach policealnych kierujących swą ofertę do osób dorosłych. Jeszcze do 30 marca 2019 r. wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające świadectwo szkoły średniej, mogą zapisywać się do szkół policealnych Żak na bezpłatne kierunki: technik informatyk, technik rachunkowości, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik turystyki wiejskiej, technik weterynarii.

Od przyszłego roku szkolnego nauka w przedstawionych zawodach nie będzie już możliwa w szkołach policealnych. Dlatego warto zapisać się do 30 marca 2019 r. i skorzystać z ostatniej szansy na zdobycie atrakcyjnego zawodu. Nauka realizowana jest w trybie zaocznym, dlatego nie będzie kolidować z pracą i innymi zajęciami, a co ważne jest całkowicie bezpłatna.

Słuchacz, który ukończy naukę na bezpłatnym kierunku szkoły policealnej Żak, otrzymuje świadectwo MEN, honorowane we wszystkich krajach UE. Może również podejść do zewnętrznych egzaminów z kwalifikacji w zawodzie organizowanych w szkole przez Okręgową Komisję Edukacyjną i zdobyć konkretne uprawnienia do wykonywania pracy.

 

Zostań informatykiem – 2-letnia bezpłatna nauka na kierunku Technik informatyk to przepustka do świata nowych technologii i branży IT. Informatyk w czasach cyfryzacji, nieustającego rozwoju automatyzacji i komputeryzacji to bardzo wysoko opłacany specjalista. Ten zawód pozwala pracować z każdego miejsca na świecie – dla wielkich korporacji, startupów, małych i średnich przedsiębiorstw lub prowadzić własny biznes. W szkole Żak zdobędziesz wiedzę na temat działania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych, tworzenia i administrowania bazami danych. Nauczysz się również tworzyć strony WWW i aplikacje internetowe. Branżowy język angielski pozwoli Ci na pracę w międzynarodowej firmie nawet przy projektach na skalę globalną.

Po ukończeniu tego kierunku możesz zdobyć kwalifikacje:

 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08)
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09)

Zostań technikiem rachunkowości – 2 lata nauki na kierunku Technik rachunkowości  uczyni z Ciebie specjalistę od wykonywania rozliczeń, bilansów i raportów finansowych zgodnie z prawem podatkowym i to bez ponoszenia żadnych kosztów. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat zasad prowadzenia biura rachunkowego i podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej. Nauczysz się zasad naliczania podatków, wynagrodzeń, przeprowadzania inwentaryzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej z gałęzi ekonomicznej. Specjalistyczny język angielski w rachunkowości otworzy Ci także drzwi do pracy w firmach o kapitale zagranicznym.

Po zakończeniu nauki możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe:

 • Prowadzenie rachunkowości (AU. 36)
 • Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (AU.65)

Zostań technikiem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – dzięki 2-letniej nauce na kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wkroczysz na prężnie rozwijający się rynek odnawialnych źródeł energii. Za naukę nie zapłacisz zupełnie nic. Specjaliści z tej dziedziny są niezwykle potrzebni, by chronić zasoby Ziemi i dbać o jej ochronę, ograniczając degradację poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Zdobędziesz wiedzę m.in. o technologii montażu systemów energetyki odnawialnej, tworzeniu kosztorysów i zasadach działalności gospodarczej w budownictwie. Znajomość zawodowego języka angielskiego podniesie Twoją pozycję na rynku pracy. 

Po zakończeniu nauki możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe:

 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17)
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.18)

Zostań technikiem turystyki wiejskiej – tylko 2 lata nauki na kierunku Technik turystyki wiejskiej sprawią, że poza rozwojem zawodowym będziesz mógł uzyskać bezpłatnie kwalifikacje rolnicze, które niezbędne są do zakupu ziemi rolnej przez osoby, nie będące rolnikami pod względem prawnym. Zdobędziesz wiedzę m.in. na temat podstaw turystyki i elementów geografii turystycznej, a także gospodarstwa rolnego, usług agroturystycznych i produkcji rolniczej. Nie zabraknie zajęć z języka obcego w turystyce, która umożliwi Ci swobodną obsługę zagranicznych turystów, odwiedzających Twoje gospodarstwo.

Kwalifikacje, jakie możesz zdobyć po zakończeniu nauki na tym kierunku:

 • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (TG.08)
 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (TG.09)

Zostań geodetą – nauka na kierunku Technik geodeta trwa 2 lata i jest całkowicie bezpłatna. Poza geodezją, geodezją inżynieryjną i prawem w geodezji nauczysz się m.in. katastru i gospodarki nieruchomościami. Nabyte podczas zajęć kompetencje społeczne i wiedza na temat organizacji pracy zespołów pozwolą Ci na sprawne wykonywanie pracy na powierzonym stanowisku. Znajomość specjalistycznego języka obcego w tej branży zdecydowanie ułatwi Ci realizację projektów dla klienta zagranicznego oraz w środowisku międzynarodowym.

Po ukończeniu nauki możesz zdobyć następujące kwalifikacje zawodowe:

 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (BD.31)
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BD.32)