Komunikat

w sprawie egzaminów zawodowych w sesji styczeń - luty 2020 r.

19.3.2020

Drodzy Słuchacze, 

wyniki egzaminu zawodowego będą dostępne od 20 marca br. od godziny 10 na stronach OKE.

  • w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) w zakładce - > dla zdających.

Hasło do serwisu dla zdających egzamin udostępnia szkoła.

  • w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) na portalu zdającego SIOEPKZ .

Dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ani okręgowe komisje egzaminacyjne, ani szkoły Żak  nie mogą telefonicznie przekazywać informacji o wynikach egzaminu danego zdającego.

Ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych do 25 marca br. Przesyłki z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych zawierające świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dyplomy powinny dotrzeć do szkół do 31 marca br..

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 roku.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br.  

Słuchacz/absolwent  może złożyć deklarację w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiedniego do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do właściweo OKE.