• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Instruktor terapii uzależnień – niszowy zawód na rynku?

Instruktor terapii uzależnień – niszowy zawód na rynku?

26.1.2018

Osoby pracujące w zawodzie instruktora terapii uzależnień udzielają pomocy ludziom uzależnionym od alkoholu i innych używek pod kierunkiem specjalisty. Sama terapia uzależnień to proces, którego celem jest reedukacja i resocjalizacja uzależnionej osoby. Uczestniczenie w niej pomaga uzależnionemu w zerwaniu z nałogiem i w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Aby zostać instruktorem terapii uzależnień wystarczy ukończyć roczny kierunek Instruktora terapii uzależnień w szkole policealnej.

 

Jakie są obowiązki instruktora terapii uzależnień?

Praca z osobami uzależnionymi jest bardzo odpowiedzialna, ale równie satysfakcjonująca. Jej efekty widać w odmienionym losie każdej osoby, która została wyciągnięta z nałogu. Instruktor terapii uzależnień wraz z zespołem specjalistów planuje i prowadzi terapię oraz obserwuje z nimi proces zdrowienia osób uzależnionych. Ponadto zajmuje się również edukacją prozdrowotną, profilaktyką i popularyzacją życia wolnego od nałogów.

Instruktor terapii uzależnień ma także wiele innych obowiązków. Należy do nich, np. prowadzenie rejestracji i ewidencji zgłoszeń oraz przygotowywanie sprawozdań z liczby przyjętych osób i typu udzielonej im pomocy podczas dyżuru. Instruktorzy udzielają pacjentom informacji o sposobach na pozbycie się nałogu, wykonują podstawowe zabiegi medyczne (np. opatrują powierzchownie rany lub przeprowadzają płukanie żołądka), badają podstawowe parametry życiowe pacjentów, a w razie konieczności unieszkodliwiają i izolują osoby agresywne. Do pozostałych zadań instruktora terapii uzależnień należy dodatkowo spisywanie oraz zabezpieczanie ubrań i przedmiotów należących do pacjentów oraz sprawowanie doraźnej opieki nad osobami będącymi w stanie upojenia alkoholowego.

 

Kierunek Instruktor terapii uzależnień – program nauczania i perspektywy pracy

Słuchacze szkoły policealnej Żak zdobywają praktyczną wiedzę i zawody, na które panuje realne zapotrzebowanie na rynku pracy. Jednym z takich zawodów jest instruktor terapii uzależnień. Kierunek przygotowujący do pracy w tym niszowym zawodzie został stworzony tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania pracodawców. Słuchaczem można zostać po ukończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym, technikum lub liceum dla dorosłych.

Nie wymagamy zdanej matury, a Słuchacze mogą rozpocząć naukę we wrześniu lub w lutym. Formularz rejestracji wypełnia się on-line. Wybór miasta i wypełnienie wszystkich wymaganych pól nie zajmuje więcej niż 1 minutę. W ciągu 24 godzin od wysłania formularza kontaktujemy się z zainteresowanymi nauką w naszej szkole policealnej i odpowiadamy na wszystkie pytania. W sekretariacie, oprócz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości, należy złożyć 2 zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki i okazać dowód osobisty.

Kierunek „Instruktor terapii uzależnień” w szkole policealnej Żak trwa tylko 1 rok. Absolwent wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności może znaleźć pracę w ośrodkach i gabinetach leczenia uzależnień, poradniach psychoterapeutycznych, jednostkach prowadzących grupy wsparcia oraz stowarzyszeniach i fundacjach.

Nie byłoby to jednak możliwe bez odpowiedniego programu nauczania, który obejmuje m.in. zajęcia z zarysu psychologii ogólnej i wprowadzenia do psychopatologii. Słuchacze pogłębiają także swoją wiedzę z zakresu patologii społecznych, dysfunkcji współczesnej rodziny oraz poznają podstawy interwencji kryzysowej z elementami profilaktyki. W pracy instruktora terapii ważna jest znajomość i zrozumienie społecznych uwarunkowań i konsekwencji uzależnień, o których słuchacze także się uczą . Ich przyszłą pracę na pewno ułatwi wiedza zdobyta na zajęciach ze strategii terapeutycznych w terapii indywidualnej i grupowej oraz trening kompetencji interpersonalnych. Program nauczania uzupełnia typologia uzależnień od substancji i środków psychoaktywnych oraz przedmiot o nazwie „Wybrane problemy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej”.

 

Na czym polega terapia uzależnień?

Kompleksowe leczenie jest jedynym sposobem na skuteczne pozbycie się uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy leków. Składa się ono z leczenia odwykowego, leczenia uzależnienia i terapii uzależnienia. Pierwszym krokiem jest przerwanie ciągu picia lub zażywania przez uzależnionego. Następnie u pacjenta przeprowadza się detoksykację organizmu, czyli popularny detoks, oczyszczanie organizmu z alkoholu, narkotyków lub leków.

Koniecznym warunkiem do dalszego leczenia jest abstynencja. Terapia uzależnień zaczyna się od trwającego kilka tygodni intensywnego programu terapeutycznego. Najlepsze efekty można osiągnąć, gdy realizuje się go
w warunkach stacjonarnych. Stała opieka nad pacjentem i intensywność terapii umożliwia osiągnięcie pożądanych efektów w znacznie krótszym czasie.

Kolejnym etapem leczenia uzależnień jest terapia nawrotów w warunkach ambulatoryjnych. Pacjenci uczestniczą w grupach wsparcia, np. spotkaniach AA i realizują tzw. Program Dwunastu Kroków. W czasie terapii pacjent dokonuje u siebie szeregu zmian dotyczących jego zachowań, postaw, przekonań, przyzwyczajeń, relacji międzyludzkich oraz sposobów reagowania, przeżywania i myślenia. Każda z tych zmian jest niezbędna do utrzymania trzeźwości. Terapia uzależnień sprawia, że uczestniczący w niej pacjenci zaczną wierzyć w to, że życie bez używek jest możliwe. Osoby uzależnione dowiadują się na terapii o objawach, przebiegu, konsekwencjach i wpływie uzależnienia na poszczególne sfery życia. Terapia uzależnień jest ukierunkowana także na wzmocnienie motywacji do trzeźwienia oraz wzięcie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie.

Z pomocą terapii, instruktorów i pozostałych pracujących przy niej specjalistów pacjenci uczą się, jak uporządkować swoje życie oraz jak radzić sobie z emocjami i relacjami z innymi ludźmi. Dzięki temu postęp choroby zostaje ostatecznie zatrzymany, a jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia.

 

Instruktor terapii uzależnień w pracy

Praca instruktora terapii uzależnień jest nie tylko odpowiedzialna i satysfakcjonująca, ale także złożona. Dzieli się na wiele obszarów wiedzy i umiejętności terapeutycznych. Sami instruktorzy różnie oceniają swoje kompetencje
w poszczególnych obszarach.

Według badań PARPA z 2014 roku instruktorzy terapii uzależnień najlepiej czują się w prowadzeniu kontaktu indywidualnego z pacjentem i pracy z osobami uzależnionymi w podstawowym programie terapii. Bardzo dobrze oceniają swoją wiedzę o uzależnieniach i psychoterapii oraz umiejętności diagnozowania i planowania terapii, a także prowadzenia grupy terapeutycznej.

Największe problemy, według samych instruktorów, sprawia im praca z pacjentami młodocianymi, sprawcami przemocy i uzależnionymi od narkotyków, a także z rodzinami i osobami z zaburzeniami nawyków i popędów. Instruktor terapii uzależnień to zawód, który wymaga nieustannego poszerzania swojej wiedzy i dalszego rozwijania swoich umiejętności. W zwiększaniu kompetencji pomaga też samo doświadczenie zawodowe i praca w zespole terapeutycznym. Istnieje wiele ciekawych obszarów, których poznanie może być elementem planów doskonalenia zawodowego, np. praca z osobami określanymi jako dorosłe dzieci alkoholików (DDA).

 

Zostań instruktorem terapii uzależnień

Instruktor terapii uzależnień to niszowy zawód, który jest jednak bardzo potrzebny, m.in. w różnego rodzaju stowarzyszeniach, fundacjach, ośrodkach i gabinetach leczenia uzależnień. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom wraz z pozostałymi specjalistami z zespołu terapeutycznego może pomóc uzależnionym osobom wygrać trudną walkę z nałogiem i ułatwić im powrót do normalnego życia.

 

Sprawdź inne specjalizacje i kierunki w ofercie naszej szkoły

  798 299 599

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.