Praktyczne zawody po maturze

2.7.2018

Tegoroczni maturzyści skończyli naukę już 27 kwietnia. Przed nimi wybór dalszej ścieżki rozwoju. Jeżeli po ukończeniu szkoły średniej chciałbyś rozpocząć naukę praktycznego zawodu, zainteresować Cię mogą kierunki dostępne w ofercie szkół policealnych Żak.
To świetna alternatywa dla studiów, ponieważ daje możliwość zdobycia konkretnego zawodu w krótszym czasie, a zaoczny tryb prowadzonych zajęć pozwala pogodzić naukę z pracą zawodową. 

 

 
Właściwy wybór

Dzień ukończenia szkoły średniej to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. To czas, w którym należy podjąć decyzję dotyczącą dalszej edukacji. Możliwości jest wiele. Warto dobrze przemyśleć swój wybór – ma on bardzo duży wpływ na przyszłe życie zawodowe. Pod uwagę należy wziąć nie tylko swoje predyspozycje i zainteresowania, ale także sytuację na rynku pracy.

Praktyczne kierunki w szkołach policealnych Żak

Oferta szkół policealnych Żak skierowana jest do uczniów, którzy po maturze chcieliby zdobyć praktyczny zawód. Do naszych szkół mogą zapisać się osoby, które ukończyły już liceum ogólnokształcące lub technikum. Co oferujemy? Nauka w szkołach Żak pozwoli Ci zdobyć pożądane przez pracodawców umiejętności, a nasz program nauczania kładzie nacisk na praktyczną wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać na rynku pracy. W ofercie szkół policealnych Żak znajdziesz ponad 30 kierunków, wśród nich takie, które pozwolą Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę. Do tej grupy zaliczają się takie kierunki, jak Opiekun medyczny, Technik masażysta, Technik informatyk czy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie umiejętności zyskasz, wybierając jeden z tych kierunków? Gdzie możesz szukać zatrudnienia będąc absolwentem naszej szkoły?


Opiekun medyczny

Zawód opiekuna medycznego może stanowić spełnienie aspiracji zawodowych osób, które chciałby nieść pomoc innym. W tej profesji, obok odpowiedniego merytorycznego przygotowania, najważniejsze są takie cechy charakteru, jak cierpliwość, wyrozumiałość i empatia. Głównym obowiązkiem opiekuna medycznego jest wspieranie osób chorych, starszych i niesamodzielnym w wykonywaniu codziennych aktywności. Opiekunowie pomagają swoim podopiecznym podczas posiłków i w czasie czynności związanych z utrzymaniem higieny ciała, podają leki oraz ułatwiają poruszanie się. Dbają także o czystość otoczenia, w którym przebywają ich podopieczni. Opiekunowie służą asystą personelowi medycznemu podczas wykonywania bardziej skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.

Kwalifikacje potrzebne do wykonywania tego zawodu możesz uzyskać, kończąc kierunek Opiekun medyczny w szkole policealnej Żak. Nauka na tym kierunku trwa rok i jest bezpłatna. Uprawienia do wykonywania zawodu zdobędziesz, zdając końcowych egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Gdzie możesz szukać pracy, będąc absolwentem tego kierunku? Osoby z tytułem opiekuna medycznego znajdą zatrudnienie we wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczych, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Opiekunowie medyczni stanowią ważną część personelu w domach pomocy społecznej, sanatoriach, hospicjach, szpitalach czy przychodniach. Jak pokazują badania demograficzne, społeczeństwo Polski, jak i innych krajów europejskich, starzeje się – wzrasta liczba osób w podeszłym wieku, które potrzebują opieki i pomocy. Jednocześnie rynek pracy cierpi na deficyt wykwalifikowanych specjalistów.

Więcej o kierunku Opiekun medyczny możecie dowiedzieć się pod tym linkiem: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/opiekun-medyczny


Technik masażysta

Technik masażysta to kolejny praktyczny zawód, do którego wykonywania przygotuje Cię nauka w szkole Żak. Zajęcia w ramach tego kierunku są bezpłatne, a program nauczania obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. anatomii i fizjologii człowieka, organizacji i działalności gospodarczej w ochronie zdrowia i pierwszej pomocy. Wybierając ten kierunek, dowiesz się jak wykonywać masaże różnego typu, nauczysz się również obsługi specjalistycznej aparatury, wykorzystywanej w gabinetach masażu.

W programie znajdziesz praktyczne zajęcia z masażu medycznego i sportowego, ale także kosmetycznego i profilaktycznego. Dwuletni cykl zajęć zakończony jest egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po jego zdaniu uzyskasz świadectwo MEN, potwierdzające twoje kwalifikacje. Obecnie z usług masażystów korzystają nie tylko pacjenci wymagający rehabilitacji. Masaże wykonywane są także jako zabiegi regenerujące i relaksacyjne. Nabyte umiejętności pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness, siłowniach, przychodniach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach czy sanatoriach.

Szczegółowe informacje o kierunku Technik masażysta: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/technik-masazysta


Technik informatyk

Jeżeli twoją pasją jest Internet i nowoczesne technologie, zainteresować Cię może zawód technika informatyka. W ofercie szkół policealnych Żak znajdziesz kierunek, który przygotuje Cię do pracy w sektorze IT. Specjalistyczną wiedzę, konieczną w tej branży, zdobyć możesz podczas dwuletnich zajęć w naszej szkole. Wybierając kierunek Technik informatyk, dowiesz się m.in. jak administrować bazami danych, jak projektować i chronić lokalne sieci komputerowe. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie praktycznie we wszystkich firmach i instytucjach, których działalność wiążę się z wykorzystaniem komputerów i Internetu.

Co będzie należało do twoich obowiązków? Członkowie działów IT w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach odpowiadają za konfigurację i serwisowanie sprzętu komputerowego, z którego korzystają inni pracownicy. Zarządzają również lokalnymi sieciami, odpowiadają za bezpieczeństwo danych informatycznych, na bieżąco rozwiązują zaistniałe problemy techniczne. Taka praca wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale również odpowiednich cech charakteru i umiejętności, takich jak systematyczność i dokładność, zdolność analitycznego milczenia i szybkiego wyciągania wniosków.

Technik informatyk posiadający kompetencje konieczne do tworzenia i zarządzania bazami danych jest również specjalistą pożądanym przez firmy gromadzące i przetwarzające duże ilości informacji – do takich firm należą towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje finansowe, banki czy przedsiębiorstwa zajmujące się marketingiem, transportem i logistyką. Inną możliwą ścieżką kariery jest praca w roli programisty. W związku z dynamicznym rozwojem usług mobilnych takie osoby są bardzo pożądane na rynku pracy. Programiści często działają jako tzw. wolni strzelcy, którzy swoją pracę wykonują zdalnie.

Interesuje Cię kierunek Technik Informatyk? Kliknij, aby dowiedzieć się więcej: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-informatyk


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Decydując się na kierunek Technik BHP, zyskasz specjalistyczną wiedzę, którą bez problemu wykorzystasz na rynku pracy. Zajęcia na tym kierunku są bezpłatne, trwają 1,5 roku i zakończone są egzaminem organizowanym przez OKE. Jak wyglądają perspektywy zawodowe absolwentów tego kierunku?

Do obowiązujących przepisów BHP dostosować się muszą wszyscy polscy pracodawcy, dlatego osoby posiadające tytuł technika BHP mogą szukać zatrudnienia praktycznie w każdym sektorze. Na czym polega rola technika bezpieczeństwa i higieny pracy? Osoby zatrudnione na tym stanowisku są odpowiedzialne za wdrażanie i przestrzeganie przepisów BHP. Przepisy te regulują wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracowników w miejscu ich pracy. Szczegółowo określają wymogi, jakie musi spełnić m.in. oświetlenie, wentylacja czy ogrzewanie, nakładają na pracodawcę obowiązek odpowiedniego oznakowania miejsc niebezpiecznych znajdujących się na terenie firmy. Ponadto publikują instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania ze sprzętu służbowego.

Podstawowym zadaniem technika BHP jest zapewnienie pracownikom możliwości pracy w jak najmniej szkodliwych warunkach. Technik BHP rozpoznaje potencjalne zagrożenia i podejmuje działania mające na celu ich wyeliminowanie. Prowadzi również szkolenia wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników. Podczas takich szkoleń nowi pracownicy zapoznani są z przepisami BHP obowiązującymi w danej firmie. Technik BHP prowadzi również szkolenia okresowe. W większych przedsiębiorstwach pracę technika BHP możesz wykonywać na pełen etat, w mniejszych – przeważnie na pół etatu. Mając takie uprawnienia, możesz również otworzyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi doradcze wielu firmom.

Zainteresował Cię kierunek Technik BHP? Kliknij, aby dowiedzieć się więcej: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy--technik-bhp-

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.