Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Czym zajmuje się i ile zarabia agent celny? Charakterystyka zawodu.

7 września 2018

Międzynarodowe transakcje to w dzisiejszych czasach codzienność, dlatego ogromną rolę odgrywają służby, które czuwają nad przestrzeganiem prawa w tym zakresie. Jedną z ważniejszych funkcji pełni agent celny. Na czym konkretnie polega jego praca? Jak można zdobyć potrzebne na tym stanowisku kwalifikacje? Ile zarabia agent celny? O tym wszystkim dowiesz się z niniejszego artykułu.

 

Agent celny – na czym polega jego praca?

Wbrew powszechnemu przeświadczeniu, nie wszystkie służby celne pracują wyłącznie na granicy kraju. Swoje obowiązki mogą wykonywać w każdym miejscu, również w głębi państwa, tak jak agent celny. Jest on przedstawicielem Urzędu Celnego, a jego praca polega na pośredniczeniu pomiędzy podmiotem, który dokonuje międzynarodowych transakcji, a służbą celną.

Do podstawowych obowiązków agenta celnego należą:

 • dopilnowanie, aby zostały podjęte czynności, niezbędne do przeprowadzenia odprawy celnej,
 • kontrolowanie dokumentów dostarczanych przez przedsiębiorców, przekraczających granicę,
 • sporządzanie dokumentacji celnej,
 • sprawdzanie przewożonych towarów – czy są legalne i przewożone w odpowiedni sposób,
 • kontrolowanie, czy nie jest dokonywany przemyt,
 • kontaktowanie się z przedstawicielami Urzędu Celnego,
 • dokonywanie zgłoszeń celnych.

W związku z powyższym, agent celny może m.in. kontrolować przesyłki pocztowe oraz przedsiębiorstwa, w których pracują obcokrajowcy.

Co ważne, agenta celnego nie należy mylić z celnikiem, ponieważ są to dwa różne zawody – celnik to urzędnik państwowy, a agent celny wykonuje swoją pracę na rzecz konkretnej firmy, przedsiębiorcy czy w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Perspektywy pracy

Agent celny ma szerokie i interesujące perspektywy pracy, ponieważ może ją podjąć w agencjach oraz izbach celnych, firmach kurierskich i spedycyjnych, a także otworzyć własną działalność gospodarczą. W zależności od miejsca zatrudnienia, agent celny może wykonywać przedstawicielstwo bezpośrednie (praca w imieniu mocodawcy) lub przedstawicielstwo pośrednie (praca we własnym imieniu).

 

Jak zostać agentem celnym?

Aby móc myśleć o karierze zawodowej w roli agenta celnego, konieczne jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak prawomocnych wyroków sądowych za przestępstwa skarbowe, przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi oraz papierami wartościowymi, a także przeciwko mieniu czy wiarygodności dokumentów,
 • posiadanie doświadczenia niezbędnego do obsługi celnej przedsiębiorców lub posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Uzupełnieniem tych wymagań jest odpowiednie wykształcenie, które pozwoli wykonywać zawód agenta celnego. Można je uzyskać dzięki nauce w jednej z naszych szkół policealnych.

 

Nauka w szkołach Żak

Wybierając kierunek Agent celny w szkole policealnej Żak można mieć pewność, że po roku nauki uda się zdobyć praktyczną wiedzę i wykształcenie w tym konkretnym kierunku, które otworzy furtkę do kariery zawodowej. Nauka odbywa się w trybie zaocznym, co dla wielu osób jest dodatkowym atutem.

Zawód agenta celnego jest bardzo odpowiedzialny, ponieważ od jego wiedzy i umiejętności w znacznym stopniu zależy prawidłowe przeprowadzenie czynności związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. W związku z tym, konieczna jest znajomość m.in. prawa podatkowego. Aby absolwenci szkół Żak posiadali wymagane kwalifikacje, program nauczania w szkołach obejmuje m.in.:

 • elementy psychologii,
 • podstawy prawa administracyjnego,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • trening kompetencji interpersonalnych,
 • wprowadzenie do nauki o cle,
 • podstawy logistyki,
 • obrót towarowy w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym,
 • prawo, postępowanie i instytucje celne,
 • gospodarcze i logistyczne procedury celne,
 • transport międzynarodowy i spedycję.

Po pomyślnie ukończonej 12-miesięcznej nauce, absolwenci otrzymują dyplom Szkół Żak oraz zaświadczenie zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Ile zarabia agent celny?

Zawód agenta celnego jest jednym z bardziej dochodowych. Według portalu wynagrodzenia.pl, średnie wynagrodzenie to aż 4100 zł brutto. Poniżej 3300 zł brutto miesięcznie zarabia 1/4 agentów celnych w naszym kraju. Taka sama liczba pracowników otrzymuje miesięczne wynagrodzenie sięgające powyżej 5275 zł brutto. Ta ostatnia grupa to agenci celni, którzy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem w branży.

Na wysokość zarobków ma wpływ także kilka innych elementów, takich jak: wielkość i kapitał firmy, wykształcenie, staż pracy oraz region zatrudnienia. Biorąc pod uwagę ostatni z wymienionych czynników, decydujących o wysokości zarobków agenta celnego, portal pracuj.pl ocenia, że pensja wynosi ok.:

 • 2990 zł netto w województwie mazowieckim,
 • 2920 zł netto w województwie małopolskim,
 • 2850 zł netto w województwie dolnośląskim,
 • 2085 zł netto w województwie podlaskim,
 • 2070 zł netto w województwie zachodniopomorskim,
 • 2060 zł netto w województwie podkarpackim.

Zaś w konkretnych miastach, miesięczne zarobki agenta celnego są najwyższe w Gdyni (średnio 3000 zł netto), następnie w Warszawie (ok. 2990 zł netto) oraz w Krakowie (ok. 2960 zł netto).

 

Zmiany w przepisach ważne dla kandydatów na agentów celnych

Należy wiedzieć, że 9 maja 2014 roku weszła w życie ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Na jej mocy, zawód agenta celnego został deregulowany co oznacza, że nie ma już konieczności zdawania egzaminu państwowego w Ministerstwie Finansów, tak jak to było dotychczas. Mimo to, można otrzymać wpis na listę agentów celnych. Wcześniej jednak konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie takiego wpisu.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, osoba, starająca się o wpis na listę agentów celnych, może przedstawić stosowną decyzję, która potwierdzi posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

 

Praca agenta celnego – podsumowanie

Zdobycie wykształcenia w zawodzie agenta celnego daje ciekawe perspektywy na przyszłość. Największą zaletą są atrakcyjne zarobki, które mogą sięgnąć powyżej 5000 zł brutto. Dodatkowo, pracownicy często otrzymują benefity w postaci służbowego telefonu komórkowego czy opieki medycznej. Co ciekawe, pracę można znaleźć w wielu miejscach i, wbrew powszechnej opinii, nie tylko na granicy kraju. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć własną działalność gospodarczą.

Aby zostać agentem celnym, trzeba spełnić pewne wymagania, m.in. należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie bez znaczenia jest także doświadczenie, ale przede wszystkim odpowiednie wykształcenie. Można je zdobyć w naszych szkołach policealnych Żak, wybierając kierunek Agent celny.

Wiążąc swoją przyszłość z pracą w charakterze agenta celnego, należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to niezwykle odpowiedzialna praca. To od niej w dużej mierze zależy bezpieczeństwo wielu międzynarodowych transakcji.

 

Chcesz uczyć się na kierunku Agent celny?

Zapisz się

Zobacz także