• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Czym zajmuje się i ile zarabia agent celny? Charakterystyka zawodu.

Czym zajmuje się i ile zarabia agent celny? Charakterystyka zawodu.

Na czym polega praca agenta celnego? Jak nim zostać? Jaką szkołę ukończyć, by móc pracować w zawodzie? Gdzie agent celny może podjąć pracę i ile może zarobić?

16.9.2021

Jeśli ktoś zastanawia się nad zostaniem agentem celnym, to musi wiedzieć, że praca w tym zawodzie jest ciekawa oraz dobrze płatna. Jest także odpowiedzialna, gdyż agent celny zajmuje się przygotowaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do odprawy celnej i dba, by były zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Na czym polega praca agenta celnego?

Powszechnie utożsamia się agenta celnego z celnikiem, jednak to błąd. Celnik to urzędnik państwowy zatrudniony w urzędzie celnym, natomiast agent celny pracuje w prywatnej firmie. Do jego podstawowych obowiązków należą:

 • zgłaszanie towarów do procedur celnych

 • przygotowania zgłoszenia celnego w wersji elektronicznej

 • sporządzanie dokumentacji w systemie INTRASTAT

 • reprezentowanie klientów przed urzędem celnym.

Agent celny jest ekspertem od ceł i podatku akcyzowego.

 Jak zostać agentem celnym?

Aby móc wykonywać zawód agenta celnego, konieczne jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe, przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu oraz wiarygodności dokumentów

 • posiadanie doświadczenia niezbędnego do obsługi celnej przedsiębiorców lub posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Poza tym należy posiadać odpowiednie wykształcenie, które można zdobyć podczas jednorocznego kursu w szkole policealnej.

Agent celny - kurs

Wybierając kierunek agent celny w szkole policealnej Żak, można mieć pewność, że już po roku nauki zdobędzie się praktyczną wiedzę i wykształcenie, które da możliwość podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia  odbywają się w trybie zaocznym, co dla wielu osób jest dodatkowym atutem.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 • elementy psychologii

 • podstawy prawa administracyjnego

 • podstawy prawa cywilnego

 • trening kompetencji interpersonalnych

 • wprowadzenie do nauki o cle

 • obrót towarowy w ujęciu celnym podatkowym i statystycznym

 • prawo, postępowanie i instytucje celne

 • gospodarcze i logistyczne procedury celne

 • transport międzynarodowy i spedycja.

Po zakończeniu nauki absolwenci otrzymują certyfikat CNiB Żak oraz zaświadczenie zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Perspektywy pracy w zawodzie agenta celnego

Agent celny ma szerokie i interesujące perspektywy pracy. Może pracować w: agencjach oraz izbach celnych, firmach kurierskich i spedycyjnych. Może  także otworzyć własną działalność gospodarczą. W zależności od miejsca zatrudnienia agent celny może działać na zasadzie przedstawicielstwa bezpośredniego (praca w imieniu mocodawcy) lub przedstawicielstwa pośredniego (praca we własnym imieniu).

Ile zarabia agent celny?

Agent celny jest dobrze wynagradzany. Według portalu wynagrodzenia.pl średnie wynagrodzenie w tym zawodzie to aż 5200 zł brutto. Poniżej 4150 zł brutto miesięcznie zarabia 1/4 agentów celnych w naszym kraju. Taka sama liczba pracowników zarabia miesięcznie powyżej 6190 zł brutto. Ta ostatnia grupa to agenci celni, którzy mogą pochwalić się dużym doświadczeniem w branży.

Agent celny – wymagania i zmiany w przepisach

9 maja 2014 roku weszła w życie ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Na jej mocy zawód agenta celnego został deregulowany, co oznacza, że nie ma już konieczności zdawania egzaminu państwowego w Ministerstwie Finansów. Aby zostać wpisanym na listę agentów celnych, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Z kolei na podstawie przepisów ustawy z 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej osoba starająca się o wpis na listę agentów celnych może przedstawić stosowną decyzję, która potwierdzi posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Agent celny – czy warto?

Zdobycie wykształcenia w zawodzie agenta celnego daje ciekawe perspektywy na przyszłość. Największą zaletą tej pracy są atrakcyjne zarobki, które mogą przewyższać 5000 zł brutto. Dodatkowo, agenci celni często otrzymują benefity od pracodawcy w postaci służbowego telefonu komórkowego czy opieki medycznej. Pracę można znaleźć w wielu miejscach - nie tylko w strefach przygranicznych. Agent celny może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Aby zostać agentem celnym, trzeba spełnić pewne wymagania, m.in. należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie bez znaczenia jest także doświadczenie, ale przede wszystkim liczy się odpowiednie wykształcenie. Można je zdobyć w szkole zaocznej Żak na jednorocznym kierunku.

Wiążąc swoją przyszłość z pracą w charakterze agenta celnego, należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to niezwykle odpowiedzialne zajęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo transakcji międzynarodowych.  

 

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00