• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Agent celny i technik BHP - ucz się na dwóch kierunkach!

Agent celny i technik BHP - ucz się na dwóch kierunkach!

12.12.2018

Agent celny i  technik BHP – dlaczego warto połączyć naukę na tych kierunkach?

 

Sytuacja na rynku pracy wymaga szczególnego podejścia od pracowników i osób, które chcą zdecydować się na konkretny kierunek kariery. Z jednej strony, pracodawcy poszukują wysokiej klasy specjalistów, ekspertów w swoich dziedzinach, którzy mają bardzo głęboką wiedzę i doświadczenie, ale w dość wąskim zakresie. Z drugiej zaś strony, doceniani są również pracownicy, którzy posiadają bardzo szerokie kompetencje i umiejętności – są cenni dla przedsiębiorstw, bo są elastyczni i mogą podjąć się wykonywania różnych obowiązków. Dlatego osoby, które nie są pewne w jakim kierunku edukacji, a tym samym kariery, chcą podążać, mogą rozważyć naukę na dwóch kierunkach. Przykładem może być agent celny i technik BHP. Pozornie są to bardzo odległe od siebie zawody, w praktyce jednak, można wykonywać je równocześnie, a w wielu firmach i branżach, fachowiec o tak szerokich kompetencjach, będzie z całą pewnością potrzebny i doceniony. Czym charakteryzują się zawody agenta celnego i technika BHP oraz jak można je połączyć?

Czym zajmuje się agent celny?

Agent celny to specjalista, który zajmuje się pośrednictwem między firmami i przedsiębiorstwami a urzędami celnymi i podatkowymi. Pośrednictwo to dotyczy obrotu towarami z podmiotami zagranicznymi, czyli zarówno eksportem, jak i importem różnych dóbr. Agent celny jest pełnomocnikiem swojego pracodawcy lub zleceniodawcy w kontekście ceł i podatków. Odpowiada również za zgodność eksportu i importu z prawem. Chodzi nie tylko o wymagane opłaty za wwóz lub wywóz towarów, ale również uwarunkowania w zakresie przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, farmaceutycznych i innych – w zależności od branży firmy, którą obsługuje. Agent celny może być zatrudniony bezpośrednio przez firmę – dzieje się tak najczęściej, gdy obrót towarami z zagranicą jest głównym elementem działalności przedsiębiorstwa. Wówczas każdorazowe korzystanie z usług agenta celnego jest mniej opłacalne niż zatrudnienie go. Agent celny zatrudnienie może znaleźć również w agencjach celnych. To firmy zajmujące się pośrednictwem między przedsiębiorstwami, a urzędami celnymi.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać agentem celnym?

Agent celny to zawód wymagający dużej wiedzy i odpowiedzialności. Osoba, która chciałaby zostać agentem celnym, powinna przede wszystkim zdobyć odpowiednie wykształcenie (ofertę można znaleźć pod tym linkiem: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/agent-celny). Kluczowa jest też znajomość przepisów celnych i prawa podatkowego związanego z zagranicznym obrotem towarów. Jeśli ktoś zdecyduje się na karierę agenta celnego, musi też koniecznie pamiętać o tym, że przepisy i interpretacje zmieniają się, więc trzeba w tym zakresie ciągle trzymać rękę na pulsie, dokształcać się i poszerzać swoją widzę. Na tym jednak nie koniec, bo wobec agentów celnych lub osób, które chciałyby wykonywać ten zawód, swoje wymagania ma również państwo. Agentem celnym nie może zostać bowiem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzy, dóbr lub papierów wartościowych. Musi też wystąpić z wnioskiem o wpisanie na listę agentów celnych. Spełnienie tych wymagań oraz posiadanie odpowiednich kompetencji daje jednak możliwość podjęcia pracy ciekawej, pełnej wyzwań, a także atrakcyjnej finansowo.

Technik BHP – specjalista potrzebny w każdej firmie

Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dotyczą absolutnie każdej firmy – począwszy od takiej, której pracownicy wykonują pracę biurową i większość czasu spędzają przy komputerach, a na takiej, gdzie zatrudnieni wykonują obowiązki potencjalnie niebezpieczne dla życia i zdrowia skończywszy. W każdej z tych sytuacji obowiązują inne przepisy BHP, ale jednocześnie – za ich wdrożenie, przestrzeganie i zaznajomienie z nimi pracowników odpowiada specjalista/technik BHP. Nie każda firma musi zatrudniać takiego fachowca, ale każda musi choć od czasu do czasu korzystać z jego usług. Stąd też na zatrudnienie technika BHP decydują się głównie największe przedsiębiorstwa, korporacje, a także firmy, w których kwestii związanych z bezpieczeństwem i zagrożeń jest po prostu więcej i wymagają ciągłego nadzoru. Mniejsze firmy często decydują się na współpracę z technikiem BHP, który działa na zasadzie wolnego zawodu i oferuje swoje usługi. Przeprowadza on szkolenia okresowe i dla nowych pracowników, uaktualnia regulaminy, dostosowuje je do nowych wymogów. Taki charakter pracy sprawia, że od technika BHP wymaga się ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji, zapoznawania się na bieżąco ze wszystkimi przepisami, a także zrozumienia zasad i charakteru pracy w różnych firmach – po to, aby móc zapewnić pracownikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków.

Jak zostać technikiem BHP?

Jak sama nazwa wskazuje – technik BHP to tytuł zawodowy, który można potwierdzić świadectwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aby go zdobyć, należy wcześniej ukończyć odpowiedni poziom edukacji, a także zdać państwowy egzamin. Ofertę nauki zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć pod tym linkiem: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy--technik-bhp-. Trzy semestry nauki i jeden egzamin to jednak dopiero początek drogi technika BHP by stać się najwyższej klasy fachowcem. Do tego potrzeba również ciągłego doskonalenia się i poznawania kolejnych aspektów tej dziedziny. Zawód ten wymaga również dużo odpowiedzialności i asertywności, bo od jego właściwego wykonywania zależy bezpieczeństwo zdrowia, a często nawet życia pracowników. W zamian jednak otrzymuje się satysfakcjonującą pracę i realny wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo zatrudnionych.

Technik BHP i agent celny – czy da się je połączyć?

Pozornie zawody technika BHP i agenta celnego łączy niewiele, ale w praktyce okazuje się, że osoba, która posiada kompetencje w tych dwóch dziedzinach, może okazać się wprost rozchwytywana na rynku pracy. Zainteresowanie osobą z kompetencjami technika BHP i agenta celnego mogą wyrazić przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Najczęściej nie potrzebują one na pełen etat specjalisty BHP i agenta celnego, ale jeśli udałoby im się znaleźć osobę, która mogłaby pełnić równolegle te dwie role w organizacji, będą z pewnością w stanie zapłacić jej więcej niż każdemu fachowcowi z osobna. Warto podkreślić też, że zarówno technik BHP, jak i agent celny muszą wykazywać się podobnymi cechami charakteru i usposobienia – muszą być to osoby skrupulatne, dokładne, nastawione na ciągłą naukę i doskonalenie swoich umiejętności oraz wiedzy, a także radzące sobie w różnych okolicznościach, a nawet stresowych sytuacjach. To sprawia, że jeśli ktoś jest już fachowcem w jednej dziedzinie, może bez dużego wysiłku podjąć się również drugiej specjalizacji.

Połącz zawody technika BHP oraz agenta celnego i popraw swoją pozycję na rynku pracy

Nietypowe połączenia zawodów często na pierwszy rzut oka wydają się trudne do pogodzenia, a wypełnianie roli dwóch fachowców jednocześnie może  – pozornie – negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanej pracy. W praktyce jednak można połączyć nawet tak odległe specjalizacje, jak technik BHP i agent celny. Wszystko zależy od chęci i nastawienia. Takie połączenie może nie tylko nie odbić się negatywnie na wykonywaniu obu zawodów, ale zdecydowanie poprawić sytuację na rynku pracy osoby, która zdecyduje się je powiązać. W wielu sytuacjach stanie się ona po prostu trudna do zastąpienia, a tym samym niezbędna w firmie. Poczucie stabilizacji zawodowej i godziwe zarobki to z pewnością główne argumenty za podjęciem takiej decyzji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line już dziś i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku!

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.