Opiekun medyczny – jak nim zostać?

1.4.2019

Podeszły wiek i  związane z nim choroby, zaburzenia i niepełnosprawność powodują, że osoby starsze bardzo często nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, wymagając stałej opieki. W związku z tym, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy pojawia się duże zapotrzebowanie na profesjonalnych opiekunów osób starszych, którzy nie tylko posiadają predyspozycje i  odpowiednie umiejętności, ale także są w stanie pracować w systemie zmianowym. Jeżeli lubisz pomagać innym i zastanawiasz się nad wyborem takiego właśnie zawodu, zachęcamy do przeczytana tego artykułu. Znajdziesz tu m.in. informacje o tym, gdzie można nauczyć się konkretnych, wymaganych w tym zawodzie umiejętności oraz gdzie szukać zatrudnienia.

Sytuacja w Europie

W Polsce oraz innych krajach europejskich można zaobserwować postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Poza znacznym odsetkiem liczby osób, które przekroczyły 65 rok życia, odnotowano także szybki wzrost liczby osób, które osiągnęły 85 rok życia (dane za Eurostat, 2016). Osoby w podeszłym wieku stanowią w Niemczech około 20 % populacji. W  Polsce zaś około 22 % liczby ludności stanowią ci, którzy mają więcej niż 60 lat (GUS). W krajach bałtyckich, głównie na Łotwie i Litwie, proces starzejącego się społeczeństwa i niewielki odsetek liczby urodzeń doprowadził nawet do tego, że państwa te bardzo szybko się wyludniają. Kolejnym, jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie są także Włosi. Ta niepokojąca sytuacja demograficzna sprawia, że w krajach tych istnieje duże zapotrzebowanie na świadczenie medyczne i pielęgnacyjne, skierowane do osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Ze względu na obowiązki zawodowe i inne czynniki, rodziny seniorów, często nie mogą się osobiście nimi zaopiekować, dlatego decydują się na pomoc ze strony profesjonalnych opiekunów.

Predyspozycje

Osoby, które myślą o pracy w charakterze opiekuna medycznego, muszą zdecydowanie posiadać pewne wrodzone predyspozycje, bez których w tym zawodzie ani rusz. Empatia jest bodaj najważniejszą cechą, która ułatwi współpracę z podopiecznym i sprawi, że opiekun będzie lepiej sobie radzić z wykonywaniem swoich obowiązków. Umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację, a więc spojrzenia na swoją pracę z perspektywy osoby potrzebującej, pozwala opanować wszelkie negatywne emocje i zamienić je na życzliwy i pogodny stosunek wobec osoby starszej. Z empatią wiąże się także cierpliwość oraz odpowiednia komunikacja z podopiecznym. Trzeba więc pamiętać o tym, że czasami pewne rzeczy trzeba kilka razy powtórzyć lub sprawdzić, by mieć pewność, że nie zaszły nieporozumienia. Opanowanie oraz właściwe odczytywanie potrzeb podopiecznego z pewnością przyniesie korzyści obopólne i sprawi, że zarówno podopieczny, jak i opiekun będą zadowoleni z efektów współpracy. Pozytywne nastawienie również odgrywa w tym zawodzie dużą rolę. Uśmiech i kilka ciepłych słów z pewnością umilą wspólnie spędzone chwile i sprawią, że trudna dla wielu seniorów jesień życia, może przybrać zupełnie inny wymiar, pełen życzliwości, radości i ciepła.

Jak wygląda praca i gdzie można nabyć umiejętności

Praca z osobami starszymi i wymagającymi stałej opieki, skupia się m.in. na pomocy przy wykonywaniu podstawowych, codziennych czynności, m.in. takich jak mycie, ubieranie, jedzenie oraz poruszanie. Opiekun wykonuje więc zabiegi pielęgnacyjne, ale także pomaga zaspokoić potrzeby psychospołeczne, m.in. poprzez rozmowę i organizację czasu wolnego. Osoba wykonująca taki zawód współpracuje także z personelem medycznym i jest z nim w stałym kontakcie (rehabilitanci, fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki), dlatego świetnym pomysłem jest prowadzenie dziennika, w którym zapisywane są najważniejsze informacje, zwłaszcza te dotyczące kwestii zdrowotnych i dawkowania leków. Placówki, agencje, a także osoby prywatne, poszukujące kandydatów do pracy na takim stanowisku, zwracają także uwagę na doświadczenie zawodowe i nabyte umiejętności. Ci, którzy właśnie wkraczają na ścieżkę kariery zawodowej lub rozważają przebranżowienie, mogą zapiać się na roczny, bezpłatny kierunek w szkole medycznej, przygotowujący do wykonywania zawodu opiekuna medycznego. Kończy się on egzaminem zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz uzyskaniem świadectwa MEN.

Opiekun medyczny – gdzie szukać pracy?

Poza świadczeniem prywatnej, indywidualnej opieki w domu osoby starszej, istnieje możliwość pracy w wielu placówkach publicznych. Domy pomocy społecznej, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria, hospicja i przychodnie to tylko kilka przykładów, gdzie można znaleźć pracę. Instytucje te, zwykle gwarantują stabilność zatrudnienia, a w wielu przypadkach także umowę o pracę i dodatkowe świadczenia, co dla wielu osób ma kluczowe znaczenie. Często jest to praca zmianowa, a opiekunowie mają pod sobą kilku podopiecznych, o różnym stopniu niepełnosprawności. Jedni wymagają pełnej opieki i pomocy przy najbardziej podstawowych czynnościach, inni zaś, muszą być jedynie kontrolowani pod względem diety i zażywanych leków.

 

Opiekun medyczny jest zawodem odpowiednim dla osób towarzyskich i otwartych, które nie boją się wyzwań i czerpią radość z pomagania innym. Jeżeli posiadasz wymienione powyżej umiejętności i chcesz zdobyć wiedzę praktyczną, nie czekaj i zapisz się na zajęcia. Zgłoszenia możesz dokonać przez formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej, po wypełnieniu go, w ciągu 24 godzin, nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie pytania.