Granty Żaka

Złóż wniosek i zdobądź nawet 3200 zł!

12.6.2019

03.06.2019 r. wystartowała ogólnopolska akcja Granty Żaka realizowana pod patronatem szkół Żak.

 

Granty Żaka to dotacje w wysokości do 3200 zł na jednego wnioskodawcę, które mogą być przeznaczone na dowolny projekt w ramach działania w jednym z poniższych obszarów:

 

 1. Rozwoju zawodowego;
 2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. Turystyki i krajoznawstwa;
 10. Promocji i organizacji wolontariatu;
 11. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Jeśli masz pomysł, który chcesz zrealizować, lecz brakuje Ci środków na jego realizację – nie czekaj! Zgłoś się do programu „Granty Żaka” i zdobądź dofinansowanie swojego projektu!
 

Po więcej informacji, wnioski zgłoszeniowe oraz regulamin zapraszamy na stronę https://grantyzaka.pl/

 

Ważne!
Aby wziąć udział w akcji Granty Żaka, nie musisz być naszym słuchaczem. Każdy, kto chce zrobić coś dla innych może się do nas zgłosić!