LO dla dorosłych

Na zdobycie średniego wykształcenia nigdy nie jest za późno!

27.6.2019

Niektórzy wychodzą z założenia, że średnie wykształcenie powinno zdobywać się w wieku nastoletnim. Oczywiście co do zasady tak właśnie jest, jednak wiele osób – z różnych powodów – nie uzyskało go w tym okresie. Warto jednak pamiętać, że mimo to nadal mają taką szansę. I to bez względu na wiek.

Średnie wykształcenie: kiedyś a dziś

Kiedyś średnie wykształcenie było znacznie trudniejsze do uzyskania niż obecnie. Wiele osób wolało skończyć szkoły zawodowe, które umożliwiały im zdobycie konkretnych umiejętności i zapewniały „fach w ręku”. To absolutnie zrozumiałe, chociażby ze względu na to, że średnie wykształcenie było kiedyś traktowane głównie w kategorii przepustki do aplikacji na studia. Obecnie jednak wiele się zmieniło i większość młodych osób wybiera właśnie licea ogólnokształcące. Powodów jest zresztą kilka. Po pierwsze – obecnie posiadanie średniego wykształcenia jest pewną koniecznością. Większość pracodawców wymaga teraz od pracowników przynajmniej ukończenia szkoły średniej – bez względu na charakter stanowiska i obowiązki, jakie przypadną nowo zatrudnionej osobie. Po drugie – zdobycie średniego wykształcenia jest nieco łatwiejsze niż kiedyś. Podstawa programowa została zreformowana i niejako dopasowana do zwiększonego zainteresowania ukończeniem liceum. Wreszcie po trzecie – znacznie więcej osób niż kiedyś chce kontynuować edukację na szkołach wyższych, a do tego niezbędne jest zdobycie właśnie średniego wykształcenia.

Dlaczego warto mieć średnie wykształcenie?

Przede wszystkim – ze względów pragmatycznych. Pracodawcy po prostu coraz częściej wymagają od zatrudnianych osób posiadania co najmniej średniego wykształcenia. Co ważne, średnie wykształcenie może się przydać także tym osobom, które skończyły szkołę zawodową, a teraz nie pracują w wyuczonym fachu, a np. w prywatnej firmie czy biurze. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że skoro ktoś ma stabilną pracę mimo braku wykształcenia średniego, to jego zdobywanie nie jest konieczne. Warto jednak pomyśleć o tym pod innym kątem – średnie wykształcenie może pomóc w zdobyciu awansu lub przeniesienia na inne, lepiej płatne stanowisko lub nawet do innej firmy. A to z kolei wiąże się z wyższymi zarobkami i możliwością zmierzenia się z nowymi wyzwaniami.

Dlaczego jeszcze warto zdobyć średnie wykształcenie? Przede wszystkim – dla własnej satysfakcji. Nauka wymaga jednak pewnego wysiłku, dodatkowo należy poświęcić sporo czasu, by zdać wszystkie przedmioty i móc pochwalić się ukończeniem szkoły. Ponadto zdobycie średniego wykształcenia pozwala na solidne poznanie podstaw wielu dziedzin, co z kolei potem może okazać się przydatne chociażby przy czytaniu różnych tekstów czy braniu udziału w dyskusjach tematycznych.  

Co mogą zrobić dorośli?

Niektórym osobom może się jednak wydawać, że skoro już dawno wkroczyły w dorosłość, to trudno będzie im zdobyć średnie wykształcenie. Tymczasem obecnie ukończenie szkoły średniej nawet w wieku 20, 30 czy 40 lat nie jest żadnym problemem. Już od jakiegoś czasu funkcjonują licea ogólnokształcące dla dorosłych, które umożliwiają swobodne pogodzenie nauki z życiem zawodowym i prywatnym.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych Żak to szkoła zaoczna – to oznacza, że zajęcia odbywają się w weekendy, co jest świetnym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób, które w tygodniu pracują i nie mogłyby sobie pozwolić na uczęszczanie na dodatkowe zajęcia. W tym przypadku wystarczy, że pojawią się w szkole co drugi tydzień. Zjazdy są podane do informacji uczniów odpowiednio wcześniej. Dzięki temu możliwe jest np. wcześniejsze zorganizowanie opieki dla dziecka, jeśli jest taka potrzeba, lub dopasowanie innych planów do terminu zajęć.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych Żak: jak to wygląda?

Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Żak umożliwia naukę osobom, które skończyły 18 lat i chciałyby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej. Jest to zatem oferta kierowana do osób, które mają wykształcenie gimnazjalne, ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub szkołę zawodową. Ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych umożliwi im nie tylko zdobycie świadectwa ukończenia liceum, ale również – co bardzo ważne – pozwolą na podejście do egzaminu maturalnego.

Zajęcia prowadzone w szkole są zgodne z podstawami programowymi MEN. To oznacza, że uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, WOS-u, historii i społeczeństwa, podstaw przedsiębiorczości, informatyki oraz na lekcje wybranego języka obcego. Program nauczania nie różni się niczym od programów innych liceów ogólnokształcących. Poziom prowadzonych zajęć umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego z dowolnie wybranego przedmiotu.

Jak zacząć naukę?

Jak wygląda proces rekrutacyjny do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Żak? Po pierwsze – nie ma żadnych egzaminów wstępnych. Kandydaci nie muszą się zatem stresować koniecznością ewentualnych powtórek, które mogłyby okazać się niezwykle czasochłonne. Dodatkowo jest to rozwiązanie komfortowe dla osób, które poprzedni etap edukacji zakończyły już wiele lat temu i mogłyby się obawiać, że nie poradzą sobie na egzaminach i tym samym nie będą mogły rozpocząć nauki w liceum. Niektóre mogłyby się nawet zniechęcić do samego pomysłu kontynuowania edukacji. Co istotne, kadra nauczycielska liceum jest przyjazna i stara się ze zrozumieniem podchodzić do swoich uczniów, dlatego osoby zainteresowane kontynuacją nauki nie muszą bać się także tego, że nie poradzą sobie w trakcie roku szkolnego.

Jeśli chodzi o sam proces rekrutacyjny, formalności zostały ograniczone do minimum. Po pierwsze – zainteresowana osoba może zapisać się do Żaka przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. To bardzo wygodne zwłaszcza dla ludzi, którzy na co dzień mieszkają w innym mieście niż to, w którym będą odbywać się zajęcia. Dopiero na późniejszym etapie rekrutacji konieczne jest pojawienie się w sekretariacie.

Formularz udostępniony na stronie internetowej jest bardzo krótki i wymaga podania od kandydata jedynie najpotrzebniejszych informacji. Chodzi oczywiście o imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Oprócz tego konieczne jest zaznaczenie rodzaju szkoły (w tym przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych) oraz wybór miasta, w którym kandydat chce podjąć naukę.

Po wypełnieniu formularza już w ciągu 24 godzin konsultant skontaktuje się z zainteresowanym. Dzięki temu kandydat nie musi obawiać się długiego czasu oczekiwania na odpowiedź ze strony szkoły.

Pierwsza wizyta w sekretariacie: niezbędne dokumenty

Jeśli kandydat, po rozmowie telefonicznej z konsultantem nadal jest zdecydowany na rozpoczęcie nauki, to może już szykować odpowiednie dokumenty, które złoży podczas pierwszej wizyty w sekretariacie. Niezbędne jest oczywiście świadectwo ukończenia szkoły (gimnazjalnej, podstawowej ośmioletniej lub zawodowej). Oprócz tego kandydat powinien przynieść również dwa zdjęcia legitymacyjne – będą one potrzebne do wystawienia legitymacji szkolnej oraz, w późniejszym czasie, dokumentów poświadczających ukończenie szkoły.

Ponadto osoba składająca dokumenty w sekretariacie musi mieć też przy sobie dowód osobisty, którym poświadczy tożsamość i ukończony wiek.

Konieczne może być też dołączenie dodatkowych dokumentów, jednak o tym poinformuje kandydata konsultant, jeszcze w trakcie rozmowy telefonicznej.  W razie jakichkolwiek wątpliwości przyszły uczeń może skontaktować się z sekretariatem i dopytać o konkretne kwestie.

 

Jeśli chcesz zapisać się do Liceum ogólnokształcącego Żak już dziś wypełnij formularz rejestracji on-line