Ucz się na darmowych kierunkach!

Pracuj w wymarzonym zawodzie.

4.12.2019

Technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz florysta – to kierunki policealne, na których nauka jest całkowicie darmowa. Oczywiście takich bezpłatnych kierunków jest znacznie więcej.

Darmowa nauka na wielu kierunkach

W szkołach Żak można uczyć się na wielu bezpłatnych kierunkach – oferta jest dość szeroka. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, czyli w weekendy, dzięki czemu istnieje możliwość łączenia pracy z nauką. Nie ma konieczności rezygnowania z pracy. Szkoły Żak posiadają uprawnienia szkół publicznych, zatem programy nauczania nie różnią się od tych w szkołach dziennych. Kadra dydaktyczna składa się z osób, którą są praktykami w danym zawodzie, mają więc niezbędne do prowadzenia zajęć doświadczenie.

Kierunki bezpłatne to: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik archiwista, technik BHP, florysta, opiekun medyczny, technik masażysta, technik usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej.

Szkoły nie pobierają opłat za wydanie legitymacji oraz zaświadczeń. O przyjęciu decyduje tylko kolejność zgłoszeń – nie ma rozmów kwalifikacyjnych. Procedura rekrutacyjna jest uproszczona do minimum. Aby zostać słuchaczem bezpłatnego kierunku, wystarczy odwiedzić sekretariat szkoły lub wypełnić formularz online i czekać na kontakt. Do zapisu potrzebne są tylko dowód osobisty i świadectwo ukończenia szkoły. Zatem darmowa nauka jest na wyciągnięcie ręki.

Technik usług kosmetycznych

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. By uzyskać świadectwo MEN ukończenia kursu, należy zdać egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez okręgową komisje egzaminacyjną. Absolwent uzyskuje tytuł technika usług kosmetycznych oraz kwalifikacje: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (FRK.04).

Podczas uczęszczania na kurs zdobywa się wiedzę na temat działalności gospodarczej i usługowej w salonie kosmetycznym i zasad BHP, których należy przestrzegać w pracy kosmetyczki. Kursanci zapoznają się z anatomią, budową i fizjologią komórki, budową i funkcjami skóry, układu mięśniowego, nerwowego, krążenia, chłonnego i trawiennego. Uczą się jak rozpoznawać rodzaje cery i jak rozróżniać zmiany skórne. Poznają również różne zagadnienia z dziedziny dermatologii, co pozwala na określenie przeciwwskazań do stosowania konkretnych preparatów. Znajomość podstaw dietetyki daje możliwość określenia wpływu zdrowego odżywiania na skórę. Słuchacze uczą się o kosmetykach do twarzy, szyi i dekoltu, chemii kosmetycznej, kosmetyce pielęgnacyjnej i upiększającej dłoni, stóp, ciała i twarzy. Program nauczania obejmuje także: elementy wizażu, zabiegi pielęgnacyjne oka, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy i ciała, język obcy w kosmetyce, podstawy przedsiębiorczości. Nauka to nie tylko teoria, ale także sporo zajęć praktycznych.

Po ukończeniu darmowej nauki na kursie można podjąć pracę w: gabinetach i salonach kosmetycznych, centrach urody, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, ośrodkach SPA, salonach fryzjerskich, studiach stylizacji, studiach wizażu. Można także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wykonując ten zawód, można się rozwijać poprzez zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności. Można na przykład podjąć naukę na kierunkach pokrewnych takich jak: technik masażysta, wizażystka/stylistka, podologia, fryzjer damski/męski itp. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych daje większe możliwości zarobkowe.

Szczegółowe informacje na temat darmowej nauki na kierunku technik usług kosmetycznych można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-uslug-kosmetycznych.

Technik administracji

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. By uzyskać świadectwo MEN ukończenia kursu, należy zdać egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez okręgową komisje egzaminacyjną. Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01).

Kursanci zapoznają się z podstawami przedsiębiorczości, zagadnieniami z zakresu działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej, podstawami statystki, podstawami prawa cywilnego, źródłami prawa administracyjnego. Uczą się o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy i poznają konieczną w tym procesie dokumentację oraz formach działania, strukturze i zadaniach organów administracji. Pozostałe zagadnienia wchodzące w program nauczania to: język obcy w administracji, podstawy finansów publicznych, postępowanie w administracji, dokumentacja biurowa działalności gospodarczej, organizacja pracy biura, redagowanie dokumentów, przechowywanie i archiwizacja dokumentów, postępowanie egzekucyjne w administracji.

Po ukończeniu kursu można podjąć pracę w: administracji państwowej i samorządowej, firmach konsultingowych, fundacjach czy w doradztwie w zakresie obsługi jednostek administracyjnych. Wykształconych w tym kierunku pracowników potrzebują nie tylko jednostki administracji państwowej i samorządowej, ale także instytucje naukowo-badawcze, placówki służby zdrowia czy przedsiębiorstwa z sektora publicznego. Ponadto egzamin zawodowy zdawany w Polsce uprawnia do podjęcia pracy w całej Unii Europejskiej.

By poszerzyć swoją wiedzę, można uczyć się na kierunkach pokrewnych takich jak technik archiwista czy technik usług pocztowych i finansowych, a nawet podjąć studia na kierunku administracja.

Więcej informacji na temat darmowej nauki na kursie technik administracji można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-administracji.

Technik BHP

Nauka na tym kierunku trwa 1,5 roku, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. By uzyskać świadectwo MEN ukończenia kursu, należy zdać egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez okręgową komisje egzaminacyjną. Absolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikację zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01).

Słuchacze zapoznają się z podstawami techniki, wiedzą na temat obiektów i urządzeń technicznych i maszyn. Uczą się podstaw przedsiębiorczości i prawa pracy, zagadnień dotyczących ergonomii w procesie pracy, zagrożeń w środowisku zawodowym, skutków oddziaływania szkodliwych czynników na organizm ludzki. Absolwenci kursu umieją ocenić czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy. Uczą się także jak ustalać przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pozostałe zagadnienia programu nauczania to: język obcy zawodowy, udzielanie pierwszej pomocy, zasady ochrony środowiska, prowadzenie szkoleń z zakresu BHP, prowadzenie własnej działalności gospodarczej za zakresu BHP.

Po ukończeniu kursu można pracować w: dużych korporacjach, firmach budowlanych, szkoleniowych, firmach zajmujących się doradztwem w zakresie BHP, konsultingu. Można także otworzyć własną działalność.

Szczegółowe informacje na temat darmowej nauki na tym kierunku można znaleźć tu: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy--technik-bhp-.

Florysta

Nauka na tym kierunku trwa 1 rok, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. By uzyskać świadectwo MEN ukończenia kursu, należy zdać egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez okręgową komisje egzaminacyjną. Absolwent uzyskuje tytuł florysty oraz kwalifikację wykonywanie kompozycji florystycznych (OGR.01).

Absolwenci kursu są znawcami materiałów roślinnych i nieroślinnych. Poznają kulturowe podstawy florystyki, środki artystycznego wyrazu (barwy, kompozycje, cechy plastyczne roślin, programy graficzne do wykonywania projektów itp.). Uczą się jak wykonywać kompozycje florystyczne różnego rodzaju, dopasowane do okazji i okoliczności (ślubne, funeralne, rocznicowe, z okazji chrzcin), konstrukcje floralne oraz biżuterię floralne. Pozostałe zagadnienia programu kursu to: język obcy branżowy, podstawy przedsiębiorczości, wykonywania dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzonych, sprzedaż i usługi we florystyce.

Po ukończeniu nauki można podjąć pracę w: kwiaciarniach, pracowniach florystycznych, domach weselnych, magazynach wnętrzarskich, firmach zajmujących się planowaniem zieleni. Można także prowadzić kursy i szkolenia, doradzać w zakresie konserwacji zieleni czy otworzyć własną działalność.

Więcej informacji na temat kierunku można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/florysta.