• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Opiekun medyczny – na czym polega jego praca i co należy do jego obowiązków?

Opiekun medyczny – na czym polega jego praca i co należy do jego obowiązków?

26.6.2018

Kim jest opiekun medyczny, jaką pracę wykonuje i co należy do jego obowiązków? Jakie wykształcenie należy zdobyć, by pracować w tym zawodzie? Jakie perspektywy pracy ma osoba, która chce zostać opiekunem medycznym? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w artykule.


 

Opiekun medyczny to dość nowy zawód medyczny, powstały w 2007 roku z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. Został objęty klasyfikacją zawodów i specjalności; na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Rok później odbyły się pierwsze egzaminy i pod koniec 2008 roku 130 absolwentów kierunku opiekun medyczny, było gotowych do podęcia pracy. Obecnie szacuje się, że osób posiadających taki tytuł zawodowy jest ponad 15 000. Starzenie się społeczeństwa powoduje, że coraz bardziej potrzebni są nie tylko lekarze geriatrzy i pielęgniarki, ale także opiekunowie medyczni. Bezpośrednią przyczyną powstania tego zawodu była zmniejszająca się z roku na roku liczba pielęgniarek. Wcześniej to salowe i pozostały personel szpitala pomagali pielęgniarkom w opiece nad chorymi. Osoby wykonujące zawód opiekuna medycznego poszukiwane są nie tylko na krajowym rynku pracy, ale także za granicą, m.in. w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Umiejętności nabyte w trakcie kształcenia na tym kierunku mogą okazać się pomocne także podczas opieki nad najbliższymi, np. rodzicami czy dziadkami.


Kim jest opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób zajmuje się pomocą osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Jego zadaniem jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych chorego. Oczywiście opiekunki i opiekunowie medyczni najczęściej zajmują się osobami starszymi chorymi, ale nie tylko. Służą pomocą osobom chorym w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Opiekun podejmuje kompleksową współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, tj. pomaga personelowi medycznemu podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

Opiekunowie medyczni są włączeni w system opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to zawód zaufania publicznego. Z tego względu osoba wykonująca go, musi posiadać szereg cech predestynujących do tego zawodu. Są to m.in.: szczególna empatia, bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Niezmiernie ważne jest to, by opiekun był współczujący i chętny nieść pomoc choremu.


Co trzeba zrobić, aby pracować jako opiekun medyczny?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem* kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego można zdobyć tylko w dwusemestralnych szkołach policealnych, a na kierunek mogą zapisać się osoby posiadające wykształcenie średnie. Tego typu szkoły mogą prowadzić także kształcenie w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji (świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym). Ukończenie szkoły daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nauka trwa rok i kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym przeprowadzanym w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu nie jest obowiązkowe, jednak aby uzyskać tytuł opiekuna medycznego i móc pracować w zawodzie, trzeba ten egzamin zdać. Absolwent otrzymuje świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uzyskany dyplom upoważnia go do pracy zarówno w kraju, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Kierunek opiekun medyczny jest dostępny w niemal wszystkich szkołach Żak.

W skład programu nauczania wchodzą następujące zagadnienia:

 • metody i techniki terapii zajęciowej (socjoterapii, ergoterapii, arteterapii),
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku, pomoc podopiecznym w zaspokajaniu ich potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych,
 • pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej,
 • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec chorych,
 • asystowanie personelowi medycznemu podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Aby zostać opiekunem medycznym, trzeba ukończyć roczną szkołę policealną albo kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin zawodowy.


Co wchodzi w zakres obowiązków opiekunka medycznego?

Opiekun medyczny zajmuje się pacjentami, dlatego odgrywa bardzo ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Do głównych zadań osoby wykonującej ten zawód należą m.in.: rozpoznawanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych, wykonywanie zabiegów higienicznych, współpraca z pielęgniarką w zakresie realizowania planu opieki nad pacjentami niesamodzielnymi, pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Opiekunowie medyczni mogą także aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia swojej samodzielności życiowej

Kwalifikacje zawodowe uzyskane w szkole nie dają możliwości wykonywania czynności pielęgniarskich. Celem opiekuna jest odciążenie pielęgniarki i pomoc w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb pacjenta. Opiekun medyczny działa na zlecenie pielęgniarki, ale część czynności może wykonywać samodzielnie, bez  zlecenia.


Perspektywy pracy

Osoby posiadające tytuł opiekuna medycznego mogą podjąć pracę w wielu miejscach, tj. szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, domach i ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych, hospicjach i sanatoriach. Mogą oni także pracować w domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.

Bardzo często opiekunowie medyczni wyjeżdżają za granicę – głównie do Niemiec i Anglii, by tam opiekować się pacjentami w ich własnych domach. Zarobki są o wiele wyższe niż w Polsce, dlatego jest to rozwiązanie, z którego korzysta wiele osób. Na rynku istnieją nawet firmy świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy opiekunów medycznych za granicą. Firmy tego typu poszukują i przygotowują kandydatów do pracy oraz zapewniają im legalną i bezpieczną formę współpracy, a także organizują pobyt i zamieszkanie na terenie danego kraju. Osoby wyjeżdżające mogą liczyć na: atrakcyjne zarobki, sprawdzone oferty pracy, opłacenie składek ZUS, pakiet ubezpieczeń zdrowotnych, organizację transportu, szkolenia językowe i wsparcie. Długość wyjazdów do pracy w charakterze opiekuna medycznego może być różna, w zależności od możliwości danej osoby.

Dotychczas w zawodzie przeważały opiekunki medyczne, jednak to się zmienia i coraz więcej mężczyzn podejmuje się tego typu pracy.

 

Zapisz się on-line na kierunek opiekun medyczny.

 

Sprawdź pełną ofertę kierunków szkół policealnych

 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.