Wybierz kierunek w pakiecie z Technikiem BHP

13.2.2019

Szkoły Żak wprowadziły nową promocję - atrakcyjne zniżki na dodatkowe kierunki dla osób, które uczą się na bezpłatnym kierunku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyznajemy, aż 25% zniżki dla każdego słuchacza, który zapisze się dodatkowo na płatny kierunek. Sprawdź, co zyskasz, rozwijając swoją wiedzę i umiejętności nie w jednym, a w dwóch pokrewnych kierunkach w pakiecie!

 

Dlaczego nauka komplementarna ma sens?

Uzupełnienie nauki na kierunku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dodatkowym, pokrewnym kierunkiem lub odpowiednio dobranym kursem to szersze możliwości zawodowe i pełniejszy samorozwój. Jako absolwent otrzymujesz nie tylko dyplom MEN, uprawniający do podjęcia pracy jako technik BHP w Polsce i wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także dodatkowe zaświadczenie według wzoru MEN, informujące o nabyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych np. w pracy agenta celnego. Dzięki temu masz większe możliwości na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Dobrym rozszerzeniem kompetencji w pracy technika BHP będzie kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kursy językowe, które pomogą rozwinąć znajomość języków obcych, potrzebną w coraz liczniejszych branżach, w których pracują technicy BHP. Umiejętności językowe zwiększają także szansę na znalezienie zatrudnienia poza Polską, mogą też być bardzo przydatne w pracy w dużych, międzynarodowych firmach działających w naszym kraju.

Pakiet Korzyści, czyli jak działa nowa promocja Szkoły Żak?

Wybierając naukę na bezpłatnym kierunku technik BHP w Pakiecie Korzyści z dodatkowym, płatnym kierunkiem, dostaniesz 25% zniżki na czesne. Promocja jest także bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które najbardziej zainteresowane są kierunkiem agent celny. Jeśli zdecydujesz się jednocześnie podjąć naukę na bezpłatnym kierunku technik BHP, zyskasz nie tylko dodatkowe kwalifikacje, które zawsze mogą się przydać, ale także zapłacisz mniej za te zajęcia, na których najbardziej Ci zależy. Pamiętaj jednak, że warunkiem otrzymania zniżki na płatny kurs jest uzyskanie co najmniej 50% frekwencji w zajęciach organizowanych w ramach bezpłatnego kierunku technik BHP.

Praca technika BHP

W zawodzie technika BHP podstawą jest znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, których wdrożenie ma zapewnić pracownikowi optymalne warunki produktywnej pracy i zminimalizować ryzyko wypadków, chorób zawodowych czy nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Technik BHP ocenia stopień zagrożenia związany z obowiązkami wykonywanymi na danym stanowisku i w określonych warunkach oraz rozwiązuje wszelkie bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem pracy. Organizuje i prowadzi również szkolenia z zakresu BHP wśród pracowników, a także bada przyczyny wypadków czy chorób zawodowych występujących w zakładzie pracy i dba o usunięcie lub ograniczenie wpływu czynników szkodzących pracownikom. Technik BHP to zawód, na który ciągle będzie zapotrzebowanie, gdyż w dużych firmach istnieje prawny obowiązek utworzenia Służby BHP, a małe i średnie przedsiębiorstwa muszą organizować szkolenia dla pracowników. Technik BHP może być więc zatrudniony na etat w większych zakładach pracy lub w firmach zajmujących się doradztwem BHP albo prowadzić działalność szkoleniową i konsultingową. Żeby wykonywać ten zawód, konieczne jest zdanie państwowego egzaminu przed Okręgową Komisję Egzaminacyjną, do którego przygotowuje 1,5 roczna nauka na kierunku Technik BHP.

Korzyści nauki komplementarnej na kierunkach technik BHP i agent celny

Zawód agenta celnego bywa niekiedy mylony z zawodem celnika – czyli urzędnika państwowego Służby Celnej, pracującego najczęściej na granicach lub lotniskach. Agenta celnego nie zatrudnia państwo, lecz firmy zajmujące się międzynarodowym obrotem towarowym. Roczna nauka na tym kierunku pomoże znaleźć atrakcyjne zatrudnienie w firmach kurierskich, spedycyjnych i transportowych oraz izbach celnych, a także umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Agent celny pośredniczy pomiędzy przedsiębiorstwem dokonującym takich transakcji międzynarodowych a Urzędem Celnym. Musi dopilnować wszystkich formalności niezbędnych do przeprowadzenia odprawy celnej, w tym kontrolować dokumenty i sporządzać dokumentację celną oraz sprawdzać, czy towary przewożone są zgodnie z prawem i czy nie dochodzi do przemytu. Jego obowiązkiem jest też wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości w powyższych kwestiach, a także dokonywanie zgłoszeń celnych. W jaki sposób praca ta łączy się z zagadnieniami BHP? Przede wszystkim, oba zawody wymagają samodzielności, spostrzegawczości i dokładności, a także wiąże się z nimi duża odpowiedzialność. Ponadto, pracując jako agent celny, można wykorzystać dobrą znajomość zasad BHP w pracy w szeroko pojętym sektorze transportowym, szczególnie w transporcie międzynarodowym. Mając wiedzę zarówno o procedurach prawnych i wymaganiach formalnych, między innymi sanitarnych i technicznych, jak i zasadach BHP w transporcie towarów możesz stać się cenniejszym pracownikiem dla wielu potencjalnych pracodawców.

Technik BHP – kierunek w pakiecie z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej

Na zajęciach w ramach kierunku technik BHP w podstawowym zakresie jest również mowa o pierwszej pomocy, jednak osobny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej będzie bardzo cennym uzupełnieniem kwalifikacji w tym zawodzie. Pierwsza pomoc może przydać się każdemu, nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym. Nigdy nie wiadomo, kiedy znajdziesz się w sytuacji, w której umiejętność szybkiego i właściwego reagowania uratuje komuś życie. Ponadto, warto pamiętać, że za nieudzielenie pomocy grozi nawet odpowiedzialność karna. Technikowi BHP, taki kurs pozwoli dodatkowo podnieść jakość organizowanych w firmie szkoleń i działań z zakresu BHP. Uczulenie pracowników na właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia jest niezwykle istotne, a łatwiej pomóc w wypracowywaniu takich postaw, jeśli samemu dobrze opanujesz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nawet jeśli kiedyś już przeszedłeś szkolenie w tym zakresie, warto odświeżyć tę wiedzę i pogłębić umiejętności, żeby potrafić naprawdę sprawnie zareagować, gdy zajdzie taka potrzeba. Na 8-godzinnym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej nauczysz się między innymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pomocy w przypadkach skręceń, zwichnięć, złamań czy urazów głowy i kręgosłupa, a także postępowania w sytuacjach odmrożeń, oparzeń, ataków padaczki i zatruć.

Technik BHP ze znajomością języka obcego, czyli prawdziwie europejski Pakiet Korzyści

Oferowane przez Szkołę Żak trwające 45 godzin kursy językowe pozwolą Ci nabyć podstawowe umiejętności językowe, które mogą przydać się w pracy. Nacisk położony jest na najbardziej praktyczne elementy nauki języka, czyli znajomość podstawowych zwrotów i słownictwa oraz zdolność rozumienia i formułowania wypowiedzi. Do wyboru jest kurs angielskiego lub niemieckiego – a więc języków używanych w krajach będących głównymi kierunkami emigracji zarobkowej Polaków. Znajomość języka obcego jest niezbędna, jeśli myślisz o pracy za granicą, ale może być również bardzo przydatna w pracy technika BHP w Polsce. Kompetencje językowe będą szczególnie potrzebne w pracy w dużej, międzynarodowej firmie, której centrala znajduje się poza Polską. Praktyczne umiejętności komunikacyjne w języku obcym oraz znajomość przydatnego w BHP i w danej branży słownictwa będzie wówczas dużym atutem.

 

Dołącz do słuchaczy kierunku technik BHP i zdobądź atrakcyjny rabat na kierunek płatny.