Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Edukacyjna szansa dla dorosłych

19.6.2019

Udział w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych to doskonała okazja, by zdobyć praktyczne umiejętności i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Jakie kwalifikacje można uzyskać dzięki KKZ?

Praktyczna nauka zawodu

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania określonego zawodu. Program kursów stworzony został z myślą o osobach, które pragną zdobyć pożądane na rynku pracy kompetencje. Po zakończeniu nauki uczestnicy zajęć mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego – organizowany jest on dwa razy w roku przez OKE. Absolwenci, którzy zdobędą na egzaminie pozytywny wyniki, otrzymują świadectwo, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Zdobycie wszystkich świadectw kwalifikacji, które przewidziane są dla danego zawodu, uprawnia do posługiwania się tytułem technika – warunkiem koniecznym jest posiadanie wykształcenia średniego. Możliwe jest również ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego bez podchodzenia do egzaminu zawodowego – absolwenci, którzy wybiorą takie rozwiązanie, otrzymają zaświadczenia o odbyciu kursu. Nie jest ono jednak dokumentem, który potwierdza zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w szkołach Żak

Wychodzą naprzeciw osobom, które pragną zdobyć praktyczne umiejętności i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Szkoły Żak wprowadziły do swojej oferty edukacyjnej dwa Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: Technik informatyk oraz Technik rachunkowości. Co ważne, duża część zawartych w programie zajęć ma formę ćwiczeń – dzięki temu uczestnicy kursu poza niezbędną teoretyczną wiedzą zdobywają również praktyczne umiejętności. Więcej informacji na temat kursów kwalifikacyjnych znajdziesz tutaj: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe. Rekrutacja na KKZ otwarta jest przez cały rok, natomiast zajęcia w rozpoczynają się dwa razy w roku: jesienią i wiosną. Decydującym kryterium jest kolejność zgłoszeń. Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji, nie muszą mieć wykształcenia średniego. Na kursy mogą zapisać się osoby, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Kandydaci muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi brak przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających podjęcie nauki danego zawodu.

Technik informatyk i Technik rachunkowości – KKZ w Szkołach Żak

W czasach dynamicznie postępującej informatyzacji, która obejmuje praktycznie każdą dziedzinę życia i wszystkie obszary gospodarki, osoby z wykształceniem informatycznym są fachowcami niezwykle pożądanymi na rynku pracy. W ramach kursu Technik informatyk dostępne są dwie kwalifikacje. Pierwszą z nich jest programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych [EE.09]. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wykorzystywać nowoczesne języki programowania do tworzenia stron i aplikacji internetowych. W trakcie kursu w przystępny sposób przedstawione zostaną również zasady tworzenia i modyfikowania baz danych.

Drugą kwalifikacją dostępna w ramach kursu Technik informatyk jest montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci [EE.08]. Osoby, które zdecydują się na tę kwalifikację, zdobędą umiejętności potrzebne do pracy w branży IT – dowiedzą się, jak prawidłowo serwisować sprzęt komputerowy, jak prawidłowo podłączyć i skonfigurować urządzenia peryferyjne, jak zainstalować system operacyjny i wszystkie niezbędne sterowniki.

Drugim kierunkiem przygotowanym przez szkoły Żak jest Technik rachunkowości. W ramach tego kursu dostępne są dwie kwalifikacje: Prowadzenie rachunkowości [AU.36] oraz Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych [AU.65]. Kwalifikacja Prowadzenie rachunkowości pozwala zdobyć wiedzę z zakresu analizy finansowej i prowadzenia sprawozdawczości. Uczestnicy zajęć poznają również zasady prowadzenia rachunkowości dla podmiotów gospodarczych różnego typu. Z kolei osoby, które zdecydują się na kurs Rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych zdobędą kompetencje niezbędne do rozliczania podatku VAT, dochodowego czy akcyzowego.

 

Zainteresowały Cię kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Nie czekaj i wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś.

Zapisz się >>