Technik BHP oraz Transport i logistyka

Połącz naukę na tych kierunkach, zyskaj rabat i dodatkowe kompetencje

26.9.2019

Czego można nauczyć się na kierunku technik BHP oraz transport i logistyka? Jakie perspektywy pracy ma osoba po ukończeniu tych kierunków? Dlaczego warto połączyć naukę na tych specjalnościach? O tym wszystkim piszemy poniżej.

Żeby zdobyć ciekawy, potrzebny na rynku pracy i dobrze płatny zawód, wcale nie trzeba kończyć studiów wyższych. Można zamiast tego wybrać kształcenie policealne lub jednoroczne – albo połączyć naukę na dwóch kierunkach i mieć jeszcze szersze perspektywy zdobycia dobrej pracy. Jedną z możliwości połączenia w ten sposób nauki jest wybór kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kierunku transport i logistyka.

Kierunek technik BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy muszą być przestrzegane w każdym zakładzie pracy, zarówno dużym, jak i małym. Pracodawcy podchodzą restrykcyjnie do tego tematu. Każda działalność musi spełniać wymogi przepisów BHP, a szkolenia musi przejść każdy pracownik – tzw. szkolenie stanowiskowe. W związku z tym zapotrzebowanie na techników BHP jest bardzo duże. Prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzać kontrole warunków w miejscu pracy mogą tylko uprawnione do tego osoby, posiadające wykształcenie w zakresie BHP. Wiedza zdobyta podczas kształcenia przydaje się jednak nie tylko w pracy, ale również w codziennym życiu.

Ucząc się na  kierunku technik BHP, zdobędziesz wiedzę na temat obiektów i urządzeń technicznych oraz maszyn (chodzi głównie o prace niebezpieczne). Słuchacze uczą się podstaw przedsiębiorczości i prawa pracy, poznają zagadnienia z dziedziny ergonomii w procesie pracy i zagrożeń w środowisku pracy, poznają skutki oddziaływania szkodliwych czynników na organizm pracownika. Poza tym nauczysz się języka obcego branżowego, co ułatwia pracę w środowisku międzynarodowym. Zajęcia praktyczne obejmują ocenę czynników szkodliwych dla zdrowia oraz uciążliwych i niebezpiecznych i ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i przestrzeganie zasad ochrony środowiska. Kształcenie przygotowuje także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jest to kierunek bezpłatny, prowadzony w ramach szkół policealnych. Tryb nauczania jest zaoczny, co daje możliwość łączenia nauki z pracą. Nauka trwa 1,5 roku.

Na kierunek ten może zapisać się każdy po ukończeniu 3 lat nauki w liceum ogólnokształcącym lub po 4 latach technikum lub ukończeniu liceum dla dorosłych. Nie jest wymagane posiadanie matury. Naukę można rozpocząć we wrześniu lub w lutym.

Po ukończeniu nauki na kierunku technik BHP uzyskuje się kwalifikacje do zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12) oraz świadectwo MEN. Uzyskany tytuł zawodowy to technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po ukończeniu kształcenia można podjąć pracę jako specjalista ds. doradztwa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w dużych korporacjach i mniejszych firmach lub firmach zajmujących się doradztwem w zakresie BHP. Można także sprzedawać usługi konsultacyjne podmiotom zewnętrznym. Tak naprawdę w niemal każdej firmie pracuje osoba zajmująca się BHP.

Kierunek transport i logistyka

Handel stanowi potężną dziedzinę gospodarki, a międzynarodowa wymiana dóbr i przewóz towarów są oparte na dość skomplikowanych systemach logistycznych. Dlatego na rynku pracy bardzo potrzebni są specjaliści ds. transportu i logistyki. Zajmują się układaniem planów przewozu osób i towarów, w tym surowców.

Osoba, która ukończy kierunek transport i logistyka może zajmować się spedycją i przewozem towarów, koordynować pracę magazynu, obsługiwać zamówienia, organizować transport i dostarczać towary od producenta do klienta. Będzie znała wszystkie etapy łańcucha dostaw oraz procedury transportowe. Jest to praca dla osób, które mają potrafią pracować pod presją czasu i szybko podejmować przemyślane decyzje.

Na kierunku transport i logistyka słuchacze uczą się m.in.: pojęć logistyczno-transportowych, roli logistyki w przedsiębiorstwach, podstaw prawa transportowego, podstaw logistyki krajowej i międzynarodowej, zarządzania magazynem, podstaw ładunkoznawstwa i transportu wewnętrznego, procesów magazynowych (przyjmowania, składowania, kompletowania, wydawania, rozmieszczania towaru w magazynie i łańcuchu dostaw), zarządzania procesem transportu (organizacji i nadzoru), zasad zrównoważonego transportu, zasad funkcjonowania rynku transportowego oraz specyfiki branży.

Program nauczania na kierunku transport, logistyka jest skonstruowany tak – by przekazać najbardziej aktualną i potrzebną w późniejszej pracy wiedzę. Zajęcia prowadzą wykładowcy praktykujący czynnie w swoich dziedzinach, a nie teoretycy.

Jest to kierunek jednoroczny, płatny. Tryb nauczania jest zaoczny, zatem możliwe jest łączenia nauki z pracą. Kwalifikacje zawodowe zdobywa się w ok. 10 miesięcy. Po ukończeniu kształcenia uzyskuje się zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat szkoły.

Na kierunek transport i logistyka może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat. Nie jest wymagane posiadanie zdanej matury. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu oraz w lutym.

Po zakończeniu nauki można podjąć pracę m.in. w : dużych korporacjach, firmach kurierskich, logistycznych i spedycyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i przewozowych, a także terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych. Wybór miejsc pracy jest naprawdę szeroki.

Dlaczego warto połączyć naukę na dwóch kierunkach – technik BHP oraz transport i logistyka?

Przede wszystkim ze względów praktycznych, ale także finansowych. Kierunek transport i logistyka jest płatny, natomiast technik BHP jest bezpłatny. Zapisując się jednocześnie na dwa kierunki w szkole Żak, słuchacz otrzymuje aż 25% zniżki na kierunku płatnym. Warunkiem przyznania zniżki jest przynajmniej 50% frekwencji na kierunku bezpłatnym.

Poza tym uczęszczając na dwa kierunki, słuchacz ma możliwość zdobycia jednocześnie dwóch ciekawych i pożądanych na rynku pracy kwalifikacji. Niewątpliwie zwiększa to szanse na atrakcyjne zatrudnienie po ukończeniu nauki.

 

Jeśli zainteresował Cię, któryś z powyższych kierunków, już teraz wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line.

Zapisz się >>