Opiekun medyczny

Dlaczego warto kształcić się na tym kierunku?

16.10.2019

Czym charakteryzuje się zawód opiekuna medycznego? Czego można nauczyć się w szkole medycznej? Czy warto wykonywać ten zawód? Poniżej odpowiedzi.

Wszystkie europejskie społeczeństwa, w tym polskie, starzeją się. Stąd - więcej jest osób starszych, które wymagają codziennej opieki. Taką opiekę zapewnić może opiekun medyczny, choć może również podjąć pracę w placówkach opieki zdrowotnej, jako pomoc lekarzy i pielęgniarek.

Zawód ten powstał dopiero w 2008 roku, a standardy jego nauczania zostały ujednolicone. Dzięki temu jakość świadczonej opieki podniosła się. Ustalone zostały także wyraźnie kompetencje opiekunów.

Zawód opiekun medyczny

Jest to zawód istniejący od niedawna, a ponieważ system jego nauczania został ujednolicony, po ukończonym kursie w Polsce i uzyskaniu dyplomu można pracować we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Uzyskane kompetencje to MED.03., czyli świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Do zadań opiekuna medycznego należy dbanie o podstawowe potrzeby osób starszych, chorych lub niesamodzielnych, pozostających pod jego opieką. Jest to zawód, do wykonywania którego trzeba mieć predyspozycje oraz powołanie. Jest to tam samo ważne jak umiejętności zdobyte podczas kursu i doświadczenie. Należy pamiętać, że choć opiekun pracuje średnio 8 godzin dziennie, to jednak czas pracy jest elastyczny.

Opiekun wykonuje czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze i higieniczne w stosunku do osób chorych i niesprawnych. Trzeba podkreślić, że jest to zawód tzw. pomocniczy z uwagi na fakt, że do obowiązków opiekuna należy wsparcie personelu medycznego i terapeutycznego, czyli m.in. asystowanie pielęgniarkom, lekarzom i rehabilitantom. Opiekun nie jest jednakże asystentem, gdyż głównym jego zadaniem jest dbanie o osoby potrzebujące pomocy.

Osoba, która chce związać się z tym zawodem musi mieć pewne predyspozycje, tj. na pewno musi lubić ludzi, być empatyczna, otwarta na potrzeby innych i pomocna. Musi umieć słuchać i być cierpliwa. Niezmiernie ważna jest także komunikatywność. Opiekun powinien być także sprawny fizycznie i zdrowy, gdyż praca ta często wymaga podnoszenia czy przenoszenia chorego. Powinien być także niewrażliwy na płyny ustrojowe i wydzieliny ciała, co jest niezwykle ważne przy wykonywaniu czynności higienicznych. Niedopuszczalne jest, by opiekun pokazywał niechęć czy obrzydzenie.

Typowy dzień pracy opiekuna obejmuje: karmienie podopiecznego, higienę (mycie zębów, głowy, całego ciała, golenie), wymianę pościeli, zmianę opatrunków, oklepanie pleców, zmiana pozycji chorego leżącego, dezynfekcja sprzętu. Ponadto opiekun towarzyszy także podopiecznemu w drodze na zabiegi rehabilitacyjne, podczas spacerów, a jeśli jest to osoba niechodząca, to spaceru w wózku inwalidzkim.

Taka praca może wydawać się monotonna, jednak wielokrotnie opiekun może spotkać się z sytuacjami, z które mogą być bardzo stresujące albo wręcz przeciwnie miłe. Na pewno jest to praca, która niesie ze sobą wiele wyzwań i daje możliwość rozwoju.

Czy warto kształcić się na kierunku opiekun medyczny?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Warto zostać opiekunem medycznym, gdyż brakuje ich na rynku pracy. A przecież społeczeństwo starzeje się i coraz większy udział w nim stanowią seniorzy, w tym osoby chore czy niesamodzielne. Nadal zbyt mało osób kształci się na kierunkach opiekuńczych i medycznych, by sprostać aktualnym potrzebom opieki zdrowotnej. Profesjonalni i wykształceni opiekunowie są potrzebni nie tylko w kraju, ale także za granicą. Istnieje wiele agencji pracy pośredniczących w zatrudnianiu polskich opiekunów w krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania. Warto podkreślić, że wynagrodzenie w tych krajach jest atrakcyjne i dużo wyższe niż w Polsce. Rzecz jasna, by wyjechać do pracy opiekuna za granicę, nie trzeba mieć wykształcenia w tym kierunku, wystarczy doświadczenie np. w opiece nad osobą bliską, jednak umiejętności zdobyte podczas kursu opiekuna medycznego na pewno się przydadzą.

Zawód ten ma zalety, ale także wady i tego trzeba być świadomym, decydując się na taką ścieżkę zawodową. Do zalet zaliczyć można niesienie pomocy osobom starszym i chorym i co za tym idzie realny wpływ na ludzkie życie. A to może dawać naprawdę dużą satysfakcję z pracy, zwłaszcza jeśli widzi się, że podopieczny dzięki opiekunowi czuje się lepiej i uśmiecha się. Plusem jest również to, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu przydadzą się także w innych specjalizacjach medycznych oraz podczas opieki nad osobami starszymi czy chorymi w rodzinie. Dzięki temu osoba po kursie może zapewnić należytą opiekę swoim bliskim.

Nie jest to jednak zawód dla każdego. Często praca w charakterze opiekuna medycznego jest bardzo obciążająca nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. W pracy tej sprawdzają się osoby silne psychicznie.

Program nauczania na kierunku opiekun medyczny

Program nauczania obejmuje zagadnienia takie jak:

 • anatomia i fizjologia
 • język migowy
 • język obcy w ochronie zdrowia
 • patologia
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • wykonywanie czynności opiekuńczych
 • wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznym
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zdrowie publiczne
 • podstawy psychologii i socjologii
 • podstawy przedsiębiorczości
 • podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ponadto słuchacze uczą się jak obsługiwać sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny (w tym podnośniki, łóżka, wózki inwalidzkie oraz jak posługiwać się urządzeniami i przyborami niezbędnymi podczas wykonywania czynności higieniczno-opiekuńczych, a także jak je konserwować.

Tryb nauczania na kierunku opiekun medyczny

Nauka na kursie trwa rok, czyli obejmuje 2 semestry. Nauczanie odbywa się w wygodnym systemie zaocznym, co pozwala na łączenie pracy z nauką. By zdobyć tytuł opiekuna medycznego, należy zdać zewnętrzy egzamin organizowany w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uzyskany dokument ukończenia nauki to świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Perspektywy pracy jako opiekun medyczny

By zdobyć zawód opiekun medyczny, należy ukończyć roczną szkołę medyczną. Ponadto konieczne jest zdanie egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Absolwent kursu otrzymuje świadectwo MEN i tytuł opiekuna medycznego.

Po kursie można pracować w domach pomocy społecznej, przychodniach, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, a także prywatnie u chorych w domach. Jeśli myśli się o pracy w charakterze opiekuna za granicą, warto ukończyć branżowy kurs językowy. Można również poszerzyć swoje umiejętności, które mogą być przydatne w wykonywaniu tego zawodu, jak na przykład techniki masażu.

Jeśli chcesz zostać opiekunem medycznym, nie trać czasu i wypełnij formularz zgłoszeniowy.