Altruista na etacie

Opiekun medyczny zawodem dla ludzi obdarzonych empatią.

17.2.2020

Empatyczni, uczynni, skoncentrowani na tym, by nieść pomoc innym – altruiści to świetni kandydaci do pracy w bardzo pożądanym obecnie na rynku pracy zawodzie opiekuna medycznego. Czym właściwie na co dzień zajmuje się opiekun medyczny i co należy zrobić, żeby nim zostać? Wszystko, co musisz o tym wiedzieć, znajdziesz w tym artykule!

Kim jest opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to specjalista, który jest odpowiedzialny za niesienie profesjonalnej pomocy osobom chorym, niesamodzielnym i starszym w zaspokajaniu ich podstawowych, a zarazem najważniejszych potrzeb życiowych. Opiekun medyczny pomaga swoim podopiecznym m.in. w jedzeniu, utrzymaniu higieny osobistej czy poruszaniu się, ale służy również wsparciem psychicznym np. osobom po wypadkach.

Choć powyższe czynności nie są stricte medyczne i mają charakter opiekuńczo-pielęgnacyjny, trzeba pamiętać, że są niezwykle ważne dla zachowania komfortu życia każdego podopiecznego - z tego właśnie względu, opiekun medyczny jest zakwalifikowany w grupie zawodów pomocniczych.

Do innych jego obowiązków należy także np. zagwarantowanie pacjentowi bezpieczeństwa fizycznego, umiejętne rozpoznanie problemów chorej osoby i rozwiązywanie ich oraz wsparcie w podtrzymaniu aktywności społecznej podopiecznego. Szczególnie istotnym zadaniem, jest również niesienie emocjonalnego wsparcia zarówno osobie chorej, jak i jej najbliższym. Co więcej, empatyczny opiekun powinien również wiedzieć, jak podtrzymać aktywność swojego podopiecznego w sferze społecznej i w jaki sposób nauczyć go adaptacji do życia w nowych warunkach (w chorobie bądź podeszłym wieku). Co istotne, opiekun może wykonywać swoje obowiązki zarówno w domu podopiecznego, jak i w szpitalu, współpracując przy tym z zespołami opiekuńczymi oraz terapeutycznymi.

Jakie cechy charakteru przydają się w pracy opiekuna medycznego?

Opiekun medyczny znajduje się na liście zawodów zaufania publicznego, co oznacza, że osoba pracująca na tym stanowisku, powinna odznaczać się pewnymi ściśle określonymi cechami. Przede wszystkim powinna mieć dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, ponieważ na co dzień opiekun pracuje Z ludźmi i DLA ludzi. Nic więc dziwnego, że każdy kandydat, który zastanawia się nad związaniem swojej kariery z zawodem opiekuna medycznego, powinien mieć świetnie rozwinięte zdolności komunikacyjne i potrafić pracować w zespole. Każdy opiekun medyczny musi również wyróżniać się empatią, cierpliwością, wrażliwością, wyrozumiałością oraz umiejętnością aktywnego słuchania, co jest niezbędne w pracy z drugim człowiekiem.

Praca w tym zawodzie to interesująca propozycja zwłaszcza dla osób, które lubią pomagać i współpracować z innymi, ponieważ daje im to prawdziwą satysfakcję oraz poczucie spełnienia. Opiekunowie medyczni to wbrew pozorom również pewnego rodzaju psychoterapeuci, którzy są bezcennym oparciem choćby dla osób po poważnych wypadkach. W tego typu przypadkach, podopieczni często potrzebują nie tylko pomocy w codziennych sytuacjach, ale także wsparcia psychicznego i motywowania do powrotu do zdrowia.

Zawód opiekuna medycznego a rynek pracy

Obecnie mamy społeczeństwo starzejące się, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie nie tylko na wykwalifikowane pielęgniarki czy lekarzy geriatrów, ale również na opiekunów medycznych. Oficjalnie zawód ten istnieje od lipca 2007 roku i powstał z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. Rok później został formalnie objęty kwalifikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, do kształcenia przyszłych opiekunów medycznych uprawnione są jedynie 2-semetralne szkoły policealne (https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/opiekun-medyczny). Oznacza to, że jednym z wymogów stawianych kandydatom do pracy w zawodzie opiekuna medycznego, jest posiadanie wykształcenia średniego.

Kto może pracować jako opiekun medyczny?

Aby zostać opiekunem medycznym, oprócz pewnych cech charakteru, należy – jak zostało już wspomniane – ukończyć edukację na bezpłatnym kierunku zaocznym w szkole policealnej. Nauka trwa rok i kończy się oficjalnym egzaminem zewnętrznym, organizowanym przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną). Każdy, kto zda egzamin, uzyskuje tytuł „Opiekun medyczny” i otrzymuje dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje - świadectwo MEN oraz dodatkowe certyfikaty.

W ciągu 2 semestrów, kandydaci do pracy w zawodzie opiekuna medycznego uczą się m.in. wykonywać różnego rodzaju czynności higieniczno-pielęgnacyjne, a także opiekuńcze, które będą mogli wykorzystać np. przy opiece nad chorymi.

Nauka na kierunku Opiekun medyczny daje kandydatom możliwość zdobycia również niezbędnej wiedzy z anatomii i fizjologii człowieka, udzielania pierwszej pomocy oraz zakresu tzw. zdrowia publicznego. Nauka na tym kierunku to również dobra okazja do tego, by poszerzyć swoją wiedzę z psychologii, socjologii czy przedsiębiorczości, która jest szczególnie ważna w zawodzie opiekuna medycznego.

W przykładowym programie nauczania, przewidziano takie przedmioty, jak między innymi:

  • język obcy w ochronie zdrowia,
  • wykonywanie czynności opiekuńczych,
  • język migowy,
  • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opiekun medyczny – czy to zawód z przyszłością?

Każdego roku nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach Europy zwiększa się liczba osób starszych, choć jednocześnie brakuje osób, wykonujących zawody zaufania publicznego. Opiekun medyczny jest więc niewątpliwie kierunkiem przyszłościowym i w związku z tym, warto się w nim kształcić. Co ważne, ze względu na deficyt opiekunów medycznych na rynku pracy, za ich pomoc np. w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii wypłacane jest bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.

Absolwenci kierunku Opiekun medyczny, mają szerokie spektrum możliwości w zakresie znalezienia pracy w zawodzie. Mogą na przykład znaleźć zatrudnienie w domach opieki, szpitalach, hospicjach, fundacjach i przychodniach. Zawód ten można również z powodzeniem wykonywać w sanatoriach, domach pomocy społecznej, ale także w ramach opieki prywatnej świadczonej w domu pacjenta.

Obecnie na krajowym i zagranicznym rynku pracy zdecydowanie brakuje specjalistów z branży opiekuńczo-medycznej, w związku z czym każdy absolwent tego typu kierunków jest niezwykle wartościowy. Potencjalni pracodawcy kuszą więc m.in. atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz możliwością zdobycia doświadczenia choćby za granicą.