• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Technik administracji – jakie są perspektywy rozwoju po ukończeniu tego kierunku?

Technik administracji – jakie są perspektywy rozwoju po ukończeniu tego kierunku?

14.11.2017

Technik administracji to kierunek idealny dla osób, które interesują się prawem administracyjnym i jego zastosowaniem w praktyce. Słuchacze tego kierunku w toku nauki poznają tajniki zasad prowadzenia postępowań administracyjnych, uczą się zarządzania finansami, a także dowiadują się, jak efektywnie kierować zespołem pracowników. To profesja, której popularność nie słabnie od lat, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest ciągle bardzo duże. Jakimi cechami powinien odznaczać się pracownik biurowy? Czego można się nauczyć będąc słuchaczem kierunku Technik administracji? W jakich instytucjach mogą pracować absolwenci tego kierunku? Wszystkiego dowiecie się z naszego artykułu.

 

Jakimi cechami powinien odznaczać się technik administracji?

Technik administracji zwykle podejmuje pracę w biurach, gdzie ceniona jest nie tylko dyspozycyjność i zapał do pracy, ale również odpowiedzialność i to, że jest on osobą godną zaufania. Bardzo ważne jest umiejętne wykorzystanie wiedzy zdobytej w toku nauki w praktyce. Równie ceniona jest rzetelność, wysoka kultura osobista i komunikatywność – tak ważna  w kontaktach z innymi.

W pracy biurowej zdarzają się napięcia, związane chociażby z wprowadzaniem zmian w prawie czy pojawieniem się nowych projektów z naglącym deadlinem. Dlatego technik administracji powinien być odporny na stres i na bieżąco śledzić nowinki prawne, by nie wprowadzać w błąd pracowników oraz kontrahentów. To zawód dla osób, które odnajdują się w tzw. „pracy papierkowej”, której w tej profesji nie brakuje.

Absolwent tego kierunku, zyskuje kompleksową wiedzę z zakresu praw i obowiązków obywatelskich, gospodarki, rachunkowości, socjologii czy nawet psychologii społecznej. Potrafi też sprawnie posługiwać się wszelkimi narzędziami biurowymi.

 

Wiedza i umiejętności technika administracji

Technik administracji posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają mu prawidłową interpretację norm prawnych i późniejsze stosowanie ich w praktyce. W toku nauki, uczeń dowiaduje się w jaki sposób gromadzić dokumentację i informacje o charakterze ekonomicznym i statystycznym, a także jak właściwie wewnętrznie nadzorować działalnością jednostki organizacyjnej i poznaje wiele innych tajników swojej przyszłej profesji.

 

Wiedza oraz umiejętności, którymi może poszczycić się Technik administracji

 • Znajomość przepisów prawa, podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych oraz etycznych, a także elementów psychologii społecznej i socjologii.
 • Sporządzanie sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań.
 • Opracowywanie projektów aktów administracyjnych.
 • Prowadzenie postępowań, które kończą się wydaniem decyzji administracyjnej.
 • Prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, opartej na planowaniu kosztów i uwzględnianiu przychodów, a także zarządzanie majątkiem firmy i pracownikami.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej.
 • Identyfikacja problemów interesantów i rozwiązywanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 • Umiejętność gromadzenia i późniejszego przetwarzania, prezentowania i wykorzystywania informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych.
 • Przygotowywanie narad, zebrań, konferencji i sesji.
 • Prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych danego przedsiębiorstwa.
 • Umiejętność posługiwania się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową.
 • Przyjmowanie, segregowanie oraz zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentów.
 • Rozpoznawanie i umiejętne zarządzanie procesami gospodarczymi

Jak się okazuje, umiejętności, którymi może poszczycić się absolwent administracji jest bardzo dużo. Oprócz szerokiej wiedzy z zakresu tematyki administracyjnej, słuchacz tego kierunku wie, jak do wykonywania swoich obowiązków wykorzystywać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

 

Administracja – program nauczania

Słuchacz na kierunku administracja pozyskuje niezbędną wiedzę teoretyczną do wykonywania zawodu. Oprócz tego, otrzymuje możliwość przećwiczenia w praktyce przykładowych obowiązków, którymi będzie się zajmował.

Przykładowe przedmioty na kierunku Technika administracji:

 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,
 • podstawy finansów publicznych,
 • podstawy prawa administracyjnego,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • podstawy prawa pracy,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • postępowanie w administracji,
 • wykonywanie pracy biurowej,
 • język obcy w administracji.

Program zajęć zgodny jest z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Praca biurowa – gdzie znaleźć zatrudnienie?

Mimo że w obszarze administracji pracuje bardzo dużo osób, nie wszystkie stanowiska w tej branży są już obsadzone. Dzięki temu, że Polska należy do Unii Europejskiej, przybywa urzędów administracji państwowej i samorządowej, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na Techników administracji. Tego rodzaju specjaliści znajdą zatrudnienie również w przedsiębiorstwach, w których potrzebne są osoby znające się na sprawach urzędowych.

Technik administracji może pracować zarówno w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych gmin, jak i przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych. Równie często znajduje zatrudnienie w bankach, urzędach oraz firmach ubezpieczeniowych.

 

Na jakich stanowiskach absolwenci administracji najczęściej podejmują pracę?

 • Pracownik biurowy 
  Główne obowiązki: obsługa sekretariatu, nadzorowanie obiegu dokumentów, zarządzanie korespondencją, obsługa klientów, archiwizacja dokumentów, przygotowywanie pism biurowych, tworzenie ofert, wspieranie pracowników firmy w kwestiach administracyjnych, organizowanie spotkań i wyjazdów służbowych.

 • Inspektor ds. rejestracji
  Główne obowiązki: kompleksowa obsługa procesów związanych z wydawaniem i odnawianiem certyfikatów podpisu elektronicznego, dbałość o zgodny z prawem przebieg procesu certyfikacji, weryfikacja dokumentów, sprawdzanie poprawności danych widniejących na złożonych wnioskach, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zleceń.

 • Konsultant ds. wsparcia klienta
  Główne obowiązki: udzielanie wsparcia klientom indywidualnym i biznesowym, odpowiadanie na bieżące zapytania klientów, utrzymywanie dobrych relacji z klientami, współpraca z pracownikami innych działów.

 • Pracownik biura i magazynu
  Główne obowiązki: przyjmowanie towaru do magazynu, przygotowywanie zamówień do wysyłki, sporządzanie faktur, wystawianie dokumentów magazynowych, składanie zleceń spedycyjnych, monitorowanie statusu przesyłek, kompleksowa obsługa klientów, odbieranie telefonów oraz poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmy.

 • Pracownik administracyjny
  Główne obowiązki: terminowe wystawianie dokumentów, kontrola prawidłowości danych w systemie operacyjnym, weryfikowanie faktur wystawianych przez partnerów, wystawianie korekt faktur, generowanie raportów.

To tylko przykładowe stanowiska, na których mogą podjąć pracę absolwenci administracji. Ten kierunek daje wiele możliwości zatrudnienia i ciągłego rozwoju. Zapotrzebowanie na tę profesję wzrasta i nic nie wskazuje na to, aby ten trend miał w najbliższym czasie ulec zmianie.

Sprawdź nasze inne kierunki

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.