Zawód medyczny w 2 lata. Jak go zdobyć?

16.2.2018

Osoby starsze, chore czy niesamodzielne często, np. w wyniku udaru lub paraliżu, wymagają profesjonalnej opieki medycznej, którą nie zawsze musi świadczyć wyłącznie pielęgniarka.
W wielu czynnościach zawodowych z powodzeniem może zastąpić ją wykwalifikowany opiekun medyczny, a niekiedy również technik masażysta. Niezbędne uprawnienia do pracy w służbie zdrowia można zdobyć bez konieczności ukończenia szkoły wyższej. Absolwenci szkół medycznych, mają możliwość podjęcia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach Europy, w których zapotrzebowanie na ich usługi rośnie z roku na rok.

 

Czym są szkoły medyczne?

Szkoły medyczne to policealne szkoły, których oferta edukacyjna skierowana jest do osób, zainteresowanych pracą w służbie zdrowia i wykonywaniem obowiązków zawodowych, związanych m.in. z:

 • opieką,
 • rehabilitacją,
 • polepszaniem jakości życia osób chorych,
 • poprawą jakości życia osób, pragnących prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia.

Szkoły medyczne dostarczają ciekawą ofertę kierunków nauczania z różnych dziedzin medycyny. Pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, słuchacze zyskują możliwość poznania tajników anatomii, dietetyki czy współpracy z lekarzami, dzięki czemu, po uzyskaniu świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej mogą wykonywać zawód opiekuna medycznego bądź technika masażysty.

 

Kto może zapisać się do szkoły medycznej?

Do szkoły medycznej ŻAK może zapisać się każda osoba pełnoletnia, która ukończyła liceum ogólnokształcące, technikum lub liceum dla dorosłych. Co istotne, aby uczyć się na wybranym kierunku, nie trzeba mieć zdanej matury. Dodatkowym udogodnieniem dla osób zainteresowanych nauką w szkole medycznej jest fakt, że zajęcia startują we wrześniu oraz lutym, w związku z czym nie ma konieczności, aby czekać przez cały rok na rozpoczęcie nauki.

 

Opiekun medyczny – opis kierunku

Każdego roku w krajach europejskich, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania diametralnie wzrasta liczba osób starszych, chorych oraz niesamodzielnych, które wymagają profesjonalnej opieki. Tymczasem wciąż zbyt mało jest specjalistów, wykwalifikowanych w pożądanych na rynku pracy specjalnościach – jedną z nich jest niszowy zawód opiekuna medycznego.

Nauka na tym kierunku jest bezpłatna i trwa jedynie 1 rok. Na koniec słuchacz przystępuje do egzaminu zewnętrznego, który organizowany jest w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, słuchacz otrzymuje świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz uzyskuje tytuł opiekuna medycznego.

 

Opiekun medyczny – czym się zajmuje?

Opiekun medyczny specjalizuje się w wykonywaniu szeregu czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pomagając tym samym w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych:

 • czynności opiekuńcze – polegają na oddziaływaniu na otoczenie osoby objętej opieką w sposób, który zapewni jej maksymalną wygodę oraz bezpieczeństwo podczas codziennego funkcjonowania.
 • czynności pielęgnacyjne – to wszelkie czynności, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują na ciało człowieka jak np. odżywianie czy higiena osoby objętej opieką.

Opiekun medyczny może wykonywać powyższe czynności samodzielnie (w ramach wizyty domowej) bądź przy wsparciu zespołu medycznego lub terapeutycznego, np. w szpitalu. Do jego obowiązków należy także asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych –pełni on wówczas funkcję pomocniczą oraz wspierającą osobę chorą bądź niesamodzielną.

Specyfiką tego zawodu jest m.in. nienormowany czas pracy – opiekun medyczny często sprawuje opiekę nad podopiecznym w dni ustawowo wolne od pracy, ale także w godzinach nocnych.

 

Opiekun medyczny – perspektywy pracy

Absolwenci kierunku Opiekun medyczny mogą znaleźć atrakcyjną i dobrze płatną pracę m.in. w:

 • domach pomocy społecznej,
 • hospicjach,
 • przychodniach,
 • sanatoriach,
 • szpitalach,
 • fundacjach wspierających chorych,
 • u osób prywatnych.

 

Technik masażysta – opis kierunku

Technik masażysta to kolejny zawód poszukiwany na rynku pracy, który można zdobyć, decydując się na kształcenie w szkole medycznej. Z jego usług korzystają m.in. zestresowani pracownicy korporacji, ale także osoby wymagające profesjonalnej rehabilitacji, sportowcy czy gwiazdy telewizji. Nauka na kierunku Technik medyczny jest bezpłatna i trwa 2 lata. Podczas realizacji programu nauczania słuchacze dowiadują się, m.in. jak profesjonalnie wykonać masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny.

Przykładowy program nauczania obejmuje, m.in. zajęcia z anatomii i fizjologii człowieka, języka migowego, organizacji i działalności gospodarczej w ochronie zdrowia, podstaw przedsiębiorczości, zagadnień klinicznych w masażu, a także pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia oraz życia.

Zajęcia w szkole medycznej kończą się egzaminem zewnętrznym, organizowanym przez OKE, po zdaniu którego wręczane jest świadectwo MEN, potwierdzające zdobyte kwalifikacje w zawodzie technika masażysty.

 

Technik masażysta – czym się zajmuje?

Do obowiązków zawodowych osoby, która posiada świadectwo ukończenia szkoły medycznej na kierunku Technik masażysta należy m.in:

 • wykonywanie masażu medycznego, sportowego, profilaktycznego, kosmetycznego, punktowego;
 • stosowanie różnych technik masażu oraz dostosowywanie ich (zgodnie z zaleceniami lekarza) do typu schorzenia oraz ogólnego stanu pacjenta,
 • obsługa sprzętu oraz specjalistycznej aparatury, stosowanej podczas masażu, współpraca z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego, a także udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta.

 

Technik masażysta – perspektywy pracy

Absolwenci szkoły medycznej, którzy uzyskają tytuł technika masażysty, mogą liczyć na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy m.in. w:

 • gabinetach fizjoterapii,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • hotelach oraz ośrodkach SPA,
 • klubach fitness i siłowniach,
 • prywatnych placówkach medycznych,
 • sanatoriach,
 • szpitalach,
 • uzdrowiskach.

 

Szkoła medyczna – jak zapisać się na zajęcia i ile kosztuje nauka?

Nauka na kierunku Opiekun medyczny oraz Technik masażysta jest bezpłatna. Aby zapisać się na zajęcia, wystarczy jedynie wybrać miasto, a następnie wypełnić krótki formularz rejestracji on-line, którego uzupełnienie zajmie mniej niż 1 minutę.

W ciągu kolejnych 24 godzin, przyszły słuchacz otrzymuje telefon od pracownika wybranej przez siebie szkoły medycznej, który odpowiada na wszystkie pytania związane z nauką na danym kierunku. Ostatnim etapem poprzedzającym wpisanie kandydata na listę słuchaczy jest dostarczenie do sekretariatu wybranej szkoły medycznej:

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej bądź świadectwa dojrzałości,
 • 2 zdjęć legitymacyjnych,
 • dowodu osobistego,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Opiekun medyczny lub Technik masażysta.

 

Opiekun medyczny i technik masażysta – w jakich miastach można się uczyć?

Aktualnie na kierunku Opiekuna medycznego można kształcić się w 58 polskich miastach, m.in. w Białej Podlaskiej, Chorzowie, Częstochowie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Krakowie Legionowie Łodzi, Opolu Radomiu, Rzeszowie, Sieradzu, Tarnowie, Warszawie, Zabrzu i Wołominie.

Kierunek Technik masażysta dostępny jest natomiast w 30 miastach, m.in. takich jak Białystok, Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Koszalin, Leszno, Opole, Ostrów Wielkopolski, Radomsko, Szczecin, Wrocław czy Zielona Góra.

 

Znajdź szkołę medyczną najbliższą Twojego miejsca zamieszkania

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.