• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Studia, a może szkoła policealna? Pomagamy podjąć decyzję

Studia, a może szkoła policealna? Pomagamy podjąć decyzję

25.5.2018

Ukończenie szkoły średniej, szczególnie tej o profilu ogólnokształcącym, jeszcze do niedawna kojarzyło się wyłączne z kontynuacją nauki na uczelni wyższej. Dzisiaj absolwenci liceów i techników coraz częściej myślą o nauce w szkole policealnej. Atrakcyjna oferta dydaktyczna i możliwość szybkiego zdobycia praktycznych umiejętności, to tylko dwa spośród wielu argumentów, które przekonują młodych ludzi do tego rodzaju kształcenia zawodowego.

 

 

 

 

 

Czym charakteryzują się szkoły policealne?

Szkoły policealne to obecnie najlepsza alternatywa dla uczelni wyższych. Jest to dobry wybór szczególnie dla osób, które chciałby, szybciej niż w 5 lat, zdobyć cenną wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające na podjęcie wymarzonej pracy. To także szansa na edukację dla każdego, kto chciałby pogodzić naukę z pracą albo rozwijać swoją pasję.

W szkołach policealnych Żak program nauczania układany jest w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby aktualnego rynku pracy. Dzięki temu każdy absolwent szkół Żak zyskuje ogromną szansę na sprawne znalezienie zatrudnienia zgodnego ze swoim wykształceniem.

Nauka w szkołach policealnych trwa rok lub 2 lata, w zależności od wybranego kierunku. Absolwenci otrzymują świadectwo oraz dyplom ukończenia szkoły, honorowany przez pracodawców zarówno w Polsce, jak również całej Unii Europejskiej. Dzięki temu, perspektywy znalezienia interesującej pracy rosną.

Naukę w szkole policealnej może rozpocząć każdy absolwent szkoły średniej, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum lub liceum dla dorosłych. Aby się zapisać wystarczy dokument poświadczający ukończenie szkoły. Matura nie jest wymagana, co daje szansę na dalsze kształcenie jeszcze większej liczbie osób.

Zalety nauki w szkole policealnej

Wybranie szkoły policealnej jako kontynuacji kształcenia, przynosi absolwentom szkół średnich szereg korzyści. Do największych atutów tego rozwiązania można zaliczyć :

 • szeroką ofertę dydaktyczną dostosowaną do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • atrakcyjne, bezpłatne kierunki,
 • możliwość zdobycia cennej wiedzy i doświadczenia zaledwie w 1 rok lub 2 lata,
 • naukę prowadzenia własnej działalności gospodarczej w wybranym zawodzie,
 • uzyskanie tytułu zawodowego, po ukończeniu dwuletniej szkoły policealnej,
 • świadectwo, które upoważnia do pracy na terenie całej Unii Europejskiej,
 • liczne praktyki, staże i warsztaty podczas całego okresu nauki.

Szkoły policealne – popularne kierunki

Bogata oferta szkół policealnych Żak daje możliwość dobrania kierunku zgodnego z zainteresowaniami kandydata oraz bieżącymi potrzebami rynku pracy. Specjalności, które cieszą się duża popularnością i jednocześnie dają możliwość znalezienia zatrudnienia poza granicami kraju to:

 • rejestratorka medyczna,
 • opiekun w domu opieki społecznej.

Kierunek Rejestratorka medyczna przygotowuje do pełnienia odpowiedzialnych obowiązków, które są związane z przyjmowaniem zgłoszeń pacjentów i umawianiem ich na konkretne terminy wizyt do lekarzy, a także prowadzeniem dokumentacji medycznej. Z nabytymi umiejętnościami oraz zdobytą wiedzą można znaleźć stabilną i spokojną pracę w przychodniach, szpitalach oraz prywatnych gabinetach lekarskich. W programie zajęć na kierunku Rejestratorka medyczna w naszej szkole policealnej znajdują się m.in.:

 • BHP z kulturą zawodu,
 • dokumentowanie działalności medycznej z elementami statystyki medycznej,
 • informowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie usług medycznych,
 • klasyfikacja świadczeń medycznych,
 • komunikacja interpersonalna z pacjentem i personelem medycznym,
 • podstawy psychologii,
 • organizacja pracy na stanowisku rejestracji medycznej,
 • podstawy marketingu i promocji usług medycznych,
 • technologie wspierające zadania rejestracji medycznej,
 • trening umiejętności społecznych.

Uczestnictwo w powyższych zajęciach pozwala na zdobycie cennej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy, w charakterze rejestratorki medycznej już w 10 miesięcy.

Drugi z wspomnianych kierunków – Opiekun w domu opieki społecznej, przygotowuje do pełnienia niezwykle odpowiedzialnej roli w charakterze osoby wspierającej tych, którzy nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać, potrzebują pomocy, wsparcia oraz kontaktu z drugim człowiekiem. Współpraca z terapeutami, organizacja czasu wolnego, integracja z rodziną i lokalną społecznością, to tylko niektóre z obowiązków opiekuna.

Ukończenie kierunku Opiekun w domu opieki społecznej przygotowuje do podjęcia pracy w hospicjum, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy, ośrodku wsparcia rodzin dzieci niepełnosprawnych, na oddziale rehabilitacyjnym w szpitalu oraz warsztatach terapii zajęciowej. Program zajęć, który przygotowuje do pracy w powyższych instytucjach obejmuje m.in.:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • aktywizację osoby podopiecznej,
 • metodykę pracy opiekuńczo-wspierającej,
 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej,
 • teoretyczne podstawy opieki,
 • trening umiejętności społecznych,
 • usługi opiekuńcze,
 • usługi wspierające.

Co ważne, kierunek ten jest darmowy, a uzyskane po jego ukończeniu świadectwo, uprawnia do pracy nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej, m.in. jako opiekun osoby starszej. Aby sprostać temu wyzwaniu, jednym z przedmiotów realizowanych w ramach programu dydaktycznego w naszej szkole jest: język obcy w pomocy społecznej.

Szkoły policealne, a uczelnie wyższe – podsumowanie

Wybór szkoły policealnej zamiast studiów ma wiele zalet. Argumenty, które przemawiają za tym, aby rozpocząć edukację, to przede wszystkim dostępność i czas trwania nauki. Rekrutacja do szkół policealnych prowadzona jest we wrześniu i w lutym, ponadto maksymalnie 4 semestry dzielą absolwenta od uzyskania zawodowych kompetencji i umiejętności potwierdzonych dyplomem. Naukę w szkole policealnej może rozpocząć każdy, kto ukończył liceum albo technikum i jednocześnie chciałby pogodzić dalszą edukację z obecną pracą. To także obiecująca perspektywa dla osób, które realizują się zawodowo, a naukę w szkole policealnej traktują jako pielęgnowanie swoich hobby i pasji. Do takiego podejścia zachęca m.in. fakt, że wiele kierunków w ofercie szkół Żak jest bezpłatnych.

Zastanawiając się nad wyborem pomiędzy szkoła policealną, a uczelnią wyższą warto również wziąć pod uwagę formalności. W pierwszym przypadku jest ich niewiele, aby zapisać się na zajęcia do szkoły Żak wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty i zaświadczenie lekarskie. Zarezerwować miejsce na wybranym kierunku można wypełniając formularz on-line lub odwiedzić wybrany sekretariat szkoły Żak najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.