• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Technik eksploatacji portów i terminali – jak nim zostać?

Technik eksploatacji portów i terminali – jak nim zostać?

23.7.2018

Zapaleni miłośnicy portów, terminali i lotnisk, którzy chcieliby podjąć pracę związaną z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów, powinni ukończyć kierunek technik eksploatacji portów i terminali. To zawód z branży transportowo-logistycznej, który daje szerokie możliwości zatrudnienia. Absolwent tego kierunku, może podjąć pracę nie tylko w portach i terminalach, ale też we wszystkich miejscach, w  których wymagana jest wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu, załadunku i rozładunku oraz transportu i obsługi pasażerów.


 


Charakterystyka zawodu

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy tzw. eurozawodów, co oznacza, że po ukończeniu kierunku, można szukać zatrudnienia nie tylko w kraju, ale też za granicą. Absolwenci tego kierunku najczęściej pracują w portach i terminalach, ale też mogą obejmować stanowiska stewarda lub stewardessy w liniach lotniczych. Technik eksploatacji portów i terminali to specjalista w takich dziedzinach, jak:

 • logistyka portowa,
 • logistyka magazynowa,
 • transport i spedycja,
 • eksploatacja centrów logistycznych i magazynowych,
 • organizacja pracy urządzeń transportu wewnętrznego oraz urządzeń przeładunkowych,
 • organizacja pracy centrów logistycznych i przeładunkowych,
 • eksploatacja terminali przeładunkowych we wszystkich gałęziach transportu,
 • organizacja prac związanych z magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach,
 • obsługa podróżnych w portach i terminalach.

Technik eksploatacji portów i terminali z pewnością będzie znał odpowiedzi na następujące pytania:

 • jak funkcjonuje lotnisko?
 • jak działa terminal?
 • jak przygotować samolot do odlotu?
 • jak rozmieszcza się ładunki w samolocie?
 • jak prawidłowo transportować materiały niebezpieczne?

Zanim jednak, przyszły technik eksploatacji portów będzie mógł wykonywać swój zawód, musi zdobyć odpowiednie wykształcenie.

Nauka zawodu

Głównym celem kształcenia przyszłych techników eksploatacji portów i terminali jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych. Mowa tu przede wszystkim o pracach związanych z przeładunkiem z jednego środku transportu na drugi. Jednak to nie wszystko. Zakres obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku, obejmuje również dozór nad składowaniem, sortowaniem i etykietowaniem towarów, pełnienie nadzoru nad urządzeniami przeładunkowymi, jak również dbałość o dobry stan jakościowy i ilościowy przemieszczanych ładunków. W zakresie umiejętności przyszłego technika eksploatacji portów i terminali, znajduje się także organizacja prac pomocniczych na rzecz transportu dalekiego i koordynowanie logistyki przewozów wewnątrz portów i terminali.

Kształcenie na kierunku technik eksploatacji portów i terminali trwa dwa lata. Po zakończeniu bezpłatnej nauki, absolwent otrzymuje świadectwo MEN, które jest potwierdzeniem zdobytych przez niego kwalifikacji. Dodatkowo, absolwent może podejść do egzaminu zewnętrznego, który jest organizowany na terenie szkoły przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jakie przykładowe przedmioty mogą się pojawić podczas nauki na tym kierunku?

 • transport w portach i terminalach,
 • eksploatacja środków transportu,
 • język obcy w eksploatacji portów i terminali,
 • obsługa magazynów,
 • obsługa podróżnych w portach i terminalach,
 • podróżni w portach i terminalach,
 • podstawy organizacji portów i terminali,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • procesy magazynowe w portach i terminalach.

W toku kształcenia mogą pojawić się również inne przedmioty z zakresu logistyki, towaroznawstwa, spedycji, magazynowania i wielu innych dziedzin. Nie zabraknie również nauki języków obcych (zazwyczaj dwóch) oraz zajęć praktycznych, podczas których uczniowie będą mogli przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce. Warto zaznaczyć, że ukończenie kierunku, pozwala na zdobycie praktycznego zawodu i rozpoczęcie pacy w konkretnej profesji. Jednak może być również idealnym wstępem do kształcenia na innych kierunkach, takich jak np. teleinformatyka, zarządzanie w transporcie lotniczym czy budowa lotnisk.

Idealny kandydat

Technik eksploatacji portów i terminali to wymagająca profesja, która z pewnością przyniesie dużo satysfakcji osobom, które zdecydują się ją wykonywać. Jednak nie każdy nadaje się do rozpoczęcia pracy w tym zawodzie. Dobrze, żeby kandydat posiadał określone cechy charakteru. Przede wszystkim, powinien być:

 • dokładny,
 • odpowiedzialny,
 • dobrze zorganizowany,
 • odporny na długotrwały wysiłek.

Dodatkowo, bardzo ważne jest, żeby posiadał:

 • rozwiniętą pamięć wzrokową,
 • podzielność uwagi,
 • zręczne ręce.

Kierunek technik eksploatacji portów i terminali to najlepszy wybór dla pasjonatów lotnictwa i marynistyki, a także osób zainteresowanych tematyką transportu, spedycji i logistyki.

Wizerunek absolwenta

Osoba, która ukończy kierunek technik eksploatacji portów i terminali, będzie w stanie posługiwać się specjalistycznym słownictwem oraz korzystać z różnego rodzaju dokumentów i aktów prawnych dotyczących lotnisk, terminali i portów. Jakie zadania mogą pojawić się w pracy technika eksploatacji portów i terminali?

 • magazynowanie różnego rodzaju ładunków (w tym niebezpiecznych, wielkogabarytowych, żywych zwierząt) w portach i terminalach,
 • obsługa ładunków w portach i terminalach,
 • obsługa środków transportu w portach morskich i rzecznych, a także w terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych,
 • przygotowanie dokumentów do przeładunku i magazynowania towarów,
 • wybór odpowiednich środków transportu do obsługi portów i terminali,
 • obsługa zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali,
 • obliczanie kosztów przeładunku i magazynowania towarów, a także obsługi pasażerów.

To tylko niektóre z zadań, jakie mogą pojawić się w pracy absolwenta tego kierunku. Obowiązki będą się różnić, w zależności od miejsca zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia

Technicy eksploatacji portów i terminali muszą liczyć się z pracą zmianową i to nie tylko w dni powszednie, ale też w okresie świątecznym. Wykonywanie tego zawodu wymaga od pracownika dużego wysiłku fizycznego – praca odbywa się na stojąco, w nieustannym ruchu. Dodatkowo, pracownik często jest narażony na hałas maszyn, duże zadymienie lub zapylenie oraz zmienne warunki atmosferyczne.
Gdzie może znaleźć zatrudnienie absolwent tego kierunku?

 • agencje obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
 • linie lotnicze,
 • porty morskie i rzeczne,
 • przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne,
 • terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe,
 • własna działalność gospodarcza.

Wiedza zdobyta na kierunku technik eksploatacji portów i terminali, umożliwi absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej w wyuczonym zawodzie lub poprowadzenie własnej działalności gospodarczej. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych i dobrze wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i wiedzy, przyczynią się do podniesienia jakości usług w portach lub terminalach.

 

Przyjdź do szkoły Żak, naucz się i wykorzystaj zdobyte umiejętności w praktyce

 

Zapisz się on-line >>

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.